Kmalu varneje iz Cerknega do Škofje Loke

Objavljeno: 6. 8. 2020 ob 8:02 | Spletno uredništvo

Že večkrat napovedana sanacija podpornih zidov na cesti Trebija-Sovodenj bo končno stekla. Država naj bi za dela plačala več kot 6 milijonov evrov.

trebija-6-8-20-2.jpg

Potniki iz Gornjega Posočja in Cerkljanskega imajo najkrajšo pot do Ljubljane preko prelaza Kladje in mimo Škofje Loke. Najslabši del te ceste pa je, v tem trenutku, na odseku od Trebije do Sovodenj. Iz direkcije za infrastrukturo pa so sporočili, da bodo obnovitvena dela stekla še pred koncem tega leta. Izdelani so vsi gradbeni načrti in na javni razpis za izvedbo del se je prijavilo kar šest ponudnikov. Njihove ponujene cene za načrtovana gradbena dela so v razponu od 4,7 do 6,4 milijona evrov. Odločitev o izbiri izvajalca naj bi na direkciji sprejeli v drugi polovici meseca avgusta. Če na izbranega izvajalca ostali ponudniki ne bodo vlagali pritožb, bodo lahko gradbeniki zakopali že pred koncem koledarskega leta.

Relacija med Cerknim in Škofjo Loko bo tako prihodnje leto veliko gradbišče. Kilometer in pol dolg cestni odsek bodo gradbinci povsem prenovili in zagotovili primerne vozne pogoje za odvijanje prometa. V času prenove cestna povezava ne bo povsem zaprta, saj bo čez območje gradbišča uveden enosmerni izmenični promet. Na direkciji zaradi zastojev na tej relaciji pričakujejo, da se bo večina voznikov iz Gornjega Posočja in Cerkljanskega odločila za pot do Ljubljane preko Idrije in Godoviča. Na tej relaciji bo, po končanih delih v Zali, potekal promet brez zastojev in varno. Načrtovana izvedba del pa se lahko zatakne le v primeru, če Državni zbor ne bo sprostil predvidenih sredstev.

Na nujnost korenite posodobitve tega cestnega odseka že več let opozarjajo tudi predstavniki gospodarstva. Pomladi se je za hitro ukrepanje posebej zavzel Robert Vuga, direktor podjetja Eta. Predstavnike vlade in Gospodarske zbornice je opozoril na to, da je prihodnost tovarne lahko tudi popravljiva, saj se kaj lahko zgodi, da lastniki podjetja zaradi slabe cestnih povezav in s tem povečanega tveganja za nemoteno dobavo materiala in izdelkov, programe preselijo na območja, kjer teh tveganj ni.

Več kot

6.000.000

evrov naj bi država

plačalaza obnovo ceste

Trebija-Sovodenj

trebija-6-8-20-1.jpg