AKTUALNO

Kmalu posodobljena Triglavska ulica

Objavljeno: sreda, 23. 6. 2021 ob 7:36 | Damijan Bogataj

Triglavska ulica v Idriji je te dni veliko gradbišče. Po koreniti rekonstrukciji bo vsakodnevnim uporabnikom omogočala varnejšo pot. Občina bo za dela predvidoma plačala okoli 300.000 evrov.

Triglavska ulica je pravzaprav najstarejša pot iz osrednje Slovenije v Idrijo. Stoletja so vsi prišleki prihajali v mesto čez Kovačev Rovt in se od tam mimo Pekla spustili do Idrijce. Spodnjih 340 metrov te ceste spada v Triglavsko ulico in ta je že vrsto let čakala na prenovo. Cesta je bila na tem odseku preozka in brez pločnika ter javne razsvetljave. Domačini so pogrešali tudi zajem in odvodnjavanje meteornih voda, saj so te ob nalivih predstavljale resno težavo.

Po ocenah projektantov naj bi po tej cesti vsak dan vozilo vsaj 2.000 osebnih vozil. Vrsto let so po njej hrumeli tudi obteženi tovornjaki komunale, saj je bila to edina pot do sedaj že opuščenega odlagališča Raskovec. Po ukinitvi odlagališča teh tovornjakov ni več, se pa po njej redno odvija avtobusni promet in občasno nanjo zaide tudi kak tovornjak.

Po prenovi bo cestišče omogočalo neovirano srečevanje osebnega in tovornega vozila, saj bo cestišče široko nekaj manj kot pet metrov. Ob cesti bodo zgradili tudi 1,2 metra širok pločnik ter postavili potrebno javno razsvetljavo. Na celotnem odseku bodo cestarji položili novo asfaltno prevleko v dveh slojih, tako da bo skupna debelina novega asfalta kar 10 centimetrov.

Po cestni trasi potekajo tudi kanalizacijski in vodovodni vodi. Te bodo obnovili ali zamenjali v primeru, če se bo po izkopu trase izkazalo, da so poškodovani.

Dela naj bi končali v začetku avgusta, ko bo sproščen tudi promet. V teh dneh je cesta v času delovnika zaprta za ves promet.

triglavska-23-6-2021-4.jpg
triglavska-23-6-2021-3.jpg

Dela naj bi končali v začetku avgusta, ko bo sproščen tudi promet. V teh dneh je cesta v času delovnika zaprta za ves promet.

Kot so potrdili na občini v Idriji, bodo letos izpeljali tudi asfaltacijo več daljših odsekov od Idrije preko Rebra, Dolov do Veharš. Ta dela sodijo še v sklop nujne sanacije cestišča, ki jo bo polovično plačal državni proračun. Gre za izvršitev obljube državne direkcije za ceste, da bodo zaradi predlanskoletne popolne zapore ceste ob gradnji galerije v Zali obnovili nujno obvozno cesto od Idrije preko Dol, Veharš do Godoviča. Občina je že predlani sanirala nekaj podpornih zidov in poskrbela za širitev cestišča na najbolj kritičnih odsekih, ki bodo po asfaltiranju omogočili varnejšo vožnjo vsem udeležencem v prometu. Za to asfaltacijo naj bi državni proračun plačal dobrih 200.000 evrov, skoraj enkrat toliko pa še občinski proračun.