Klekljanje povezuje generacije

Idrija, 31. oktobra 2019

Andreja Uršič

V Idriji in okolici se je začelo klekljati pred več kot tristo leti in se nadaljevalo iz roda v rod, s pomočjo delovanja Čipkarske šole Idrija se je znanje ohranjalo, zato je klekljanje priljubljena dejavnost še danes.

cipke-31-10-019.jpg

fotografija je simbolična

Leta 2003 je prvih 36 članic ustanovilo Društvo klekljaric idrijske čipke. Po 16 letih je v društvu 115 članic, ki delujemo v petih samostojnih skupinah, v Idriji in okoliških krajih. Društvene prostore imamo v Idriji, v Centru idrijske čipke. V teh prostorih deluje tudi Skupina Idrija.

V letu 2018 je društvo obeležilo 15 let delovanja. Pred šestimi leti je bilo v Register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo vpisano kot nosilec znanj in veščin klekljanja idrijske čipke. Društvo je registriran skrbnik dediščine, ki je bila leta 2016 razglašena za živo mojstrovino državnega pomena. Je tudi registriran nosilec enote klekljanja idrijske čipke, ki je bilo lani kot klekljanje čipk vpisano na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je v letu 2016 Društvu klekljaric idrijske čipke podelilo status društva v javnem interesu.

Društvo tesno sodeluje z Mestnim muzejem Idrija, Čipkarsko šolo Idrija in Zavodom za turizem Idrija. Na Festivalu idrijske čipke vsako leto postavimo obsežno razstavo, ki je plod sodelovanja z drugimi strokovnjaki in oblikovalci, z živim klekljanjem pa popestrimo festivalsko dogajanje. Organiziramo številna sodelovanja na prireditvah po Sloveniji in v tujini, v Lepoglavi in na Pagu na Hrvaškem, v Italiji, bile smo tudi v Bruslju, … Predstavnice društva redno sodelujemo na svetovnih čipkarskih kongresih, vsako leto pa izpeljemo tudi po dva ali tri študijske krožke in rezultate pokažemo na razstavah. Poročila o aktivnostih redno objavljamo in delimo na naši Facebook strani in na spletni strani Zavoda za turizem Idrija.

V društvu se zavedamo, da je osnovno poslanstvo ohranjanje tradicionalne idrijske klekljarske dediščine, skupaj z Naravoslovno-tehnično fakulteto, smer oblikovanje tekstilij in tudi drugimi oblikovalci pa iščemo nove oblike in tako postavljamo čipko na višjo, umetnostno raven. Obenem poskušamo čipki dati, današnjemu času primerno, uporabno vrednost.

Znotraj društva skrbimo za povezovanje klekljaric pod vodstvom vodij skupin, ki delujejo v Idriji, Spodnji Idriji, na Vrsniku in v Ledinah, Dolah ter Črnem Vrhu ter Godoviču. Članice skupin se redno sestajamo od septembra pa do maja, enkrat tedensko po dve uri. Članice društva smo si zelo različne, tako po starosti, izobrazbi, znanju klekljanja, angažiranosti …, kar pomeni, da je v društvu prostor za vsakogar, ki ima čipko in klekljanje rad. Tudi za tiste, ki bi se radi klekljanja šele naučili, ali pa se s čipko kako drugače povezali. Za tiste z umetniško žilico imamo organizirano kreativno-delovno skupino, ki deluje pod mentorstvom likovne pedagoginje. Skratka, prostora je za vse, ki ste dobronamerni in pripravljeni na sodelovanje, me pa vam obljubljamo pomoč pri vključitvi v vse naše aktivnosti.