Klavdija Kobal Straus ni več v. d. direktorice

Objavljeno: petek, 14. 5. 2021 ob 10:12 | Damijan Bogataj

Vlada RS je na 75. redni seji v četrtek, 13. maja, na predlog ministra za zdravje z mesta vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje razrešila mag. Klavdijo Kobal Straus, ki je bila na to funkcijo imenovana 29. decembra 2020. Razrešitev bo stopila v veljavo 16. maja.

Klavdija Kobal Straus je bila imenovana za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 28. junija 2021.

Zakon o javnih uslužbencih v četrtem odstavku 83. člena določa, da uradniku preneha položaj, če se ukine organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se je ukinil tudi Direktorat za dolgotrajno oskrbo. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za zdravje se bo z uredbo uskladil najpozneje 17. maja 2021.

klavdija-kobal-stravs---8-5-019_edited.j

Poslej naj bi za vsebine, ki jih je doslej usklajeval Direktorat za dolgotrajno oskrbo, skrbeli na Direktoratu za razvoj zdravstvenega sistema. Kot vršilec dolžnosti direktorja na tem direktoratu je bil na isti seji vlade imenovan dosedanji direktor Psihiatrične bolnišnice Idrija Bogdan Tušar.

Klavdija Kobal Straus ima z Ministrstvom za zdravje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Kakšna dela in naloge bo imela po ukinitvi direktorata, ki ga je kot vršilka dolžnosti direktorice vodila, še ni znano.