Kje graditi nova stanovanja?

Objavljeno: 19. 8. 2020 ob 10:29 - posodobljeno: 19. 8. 2020 ob 13:52 | Damijan Bogataj

V torek, 18. avgusta, se je svet Krajevne skupnosti Cerkno sestal na 10. redni seji. Osrednjo pozornost so namenili najavi občinske uprave in župana Gašperja Uršiča, da občina preko stanovanjskega sklada in potencialnih zasebnih investitorjev načrtuje gradnjo večstanovanjskega objekta v Cerknem na območju nekdanje »Betne štale« na Močnikovi ulici.

Člani sveta krajevne skupnosti so bili ob teh informacijah začudeni, saj uradno niso bili seznanjeni s to namero občine. Ta ima namreč po javno dostopnih podatkih na razpolago preko 4.000 m2 površin, ki bi bile primerne za gradnjo. Za gradnjo pa želi porabiti še zadnje zemljišče, ki je v lasti Krajevne skupnosti Cerkno in se nahaja v strogem središču naselja. Svet Krajevne skupnosti Cerkno na omenjeni parceli že dalj časa načrtuje ureditev parkirišča, na katerem bi lahko poleg vsakodnevnega parkiranja omogočili tudi mesečni sejem in druge aktivnosti. Člani sveta so bili enotni, da Cerkno nova stanovanja resda potrebuje, vendar lokacija gradnje za člane sveta KS Cerkno ni primerna in zato zemljišča občini ne želijo odstopiti. Županu Gašperju Uršiču so sicer nanizali nekaj predlogov, ki bi bili po njihovem mnenju bolj primerni za gradnjo večstanovanjskega objekta in ne bi posegal v njihovo zemljišče.

Člani sveta Krajevne skupnosti Cerkno so ob zaključku zasedanja izrazili željo in župana prosili, naj preveri možnosti gradnje oziroma dostopa do zemljišč v že obstoječih blokovskih naseljih.

Svet KS Cerkno na omenjeni parceli že dalj časa načrtuje ureditev parkirišča, na katerem bi lahko poleg vsakodnevnega parkiranja omogočili tudi mesečni sejem in druge aktivnosti. Člani sveta so bili enotni, da Cerkno nova stanovanja resda potrebuje, vendar lokacija gradnje za člane sveta KS Cerkno ni primerna.

Občina Cerkno želi za gradnjo uporabiti zemljišči št. 88/2 in *25

Po objavi stališč Krajevne skupnosti Cerkno do nameravane gradnje v Cerknem je v sporočilu za javnost svoja stališča do stanovanjske problematike sporočil tudi župan Gašper Uršič. »Občina Cerkno bo uporabila vse postopke za pridobitev ustreznih parcel za izgradnjo, za katere ima pravico uporabe Krajevna skupnost Cerkno, saj je glede na izražene potrebe v anketi o stanovanjski problematiki, ki je bila izvedena v mesecu februarju 2020, to ena od pomembnih investicij za razvoj kraja. Občina Cerkno je preverila dve možnosti izvedbe gradnje. Kontaktirala je Republiški stanovanjski sklad, ki ima možnost investicije na komunalno opremljenih parcelah, ki so v lasti Občine Cerkno. Izrazili so interes za gradnjo. Ta trenutek razpis ni odprt, sledijo pa še razpisi v prihodnjih letih.

Druga možnost pa je ustanovitev stanovanjske zadruge s strani Občine Cerkno, pri kateri bi občina v večstanovanjski objekt investirala s pomočjo članov – posamezniki bi kupili stanovanje vnaprej in imeli možnost odločitve o kvadraturi posameznih stanovanj in standardu opreme. Za vodenje projekta smo tudi že našli podjetje z izkušnjami. Zakaj ravno ta parcela? Gradnja v tem delu Cerknega je mogoča takoj s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ob pridobitvi lastništva parcel. Na lokaciji smo preverili možnost izgradnje in glede na trenutno sprejet občinski prostorski načrt je možna gradnja do 15 stanovanj (odvisno od kvadrature), izgradnja parkirišča z 18 parkirnimi mesti, otroškim igriščem ter dodatno javno zeleno površino. V območju obstoječih blokovskih naselij Občina Cerkno ni lastnik vseh zemljišč, ki bi bila potencialno primerna za izgradnjo večstanovanjske stavbe. Hkrati bi bilo potrebno urediti dostope do teh parcel in v tem trenutku gradnja zaradi dostopa ni mogoča.«

cerkno-stanovanja---19-8-020.jpg