Kje bo pristajal reševalni helikopter?

Objavljeno: 11. 12. 2019 ob 13:47 / Posodobljeno: 11. 12. 2019 ob 14:04

Avtor: Damijan Bogataj

Zaradi gradnje trgovskega središča podjetja Spar v Cerknem bodo morali preseliti na črno zgrajeno pristajališče za reševalne helikopterje na novo lokacijo. Kam, ta trenutek v Cerknem še ne vedo.

Urejeno pristajališče nujno potrebujemo tako v občini Idrija, kot tudi v cerkljanski občini. Glede na število intervencij, pri katerih za pomoč zaprosimo ekipo helikopterske nujne pomoči, smo v Sloveniji v samem vrhu.

Tine Pavšič

vodja NMP Idrija

-----

V Idriji je dogovorjeno mesto za pristajanje nogometni stadion, ki pa ne nudi vedno varnega pristanka zaradi golov ob igrišču, naprav za zalivanje in drugih potencialnih ovir.

Sedanje pristajališče so v Cerknem uredili kot začasen infrastrukturni objekt, ki nikoli ni pridobil uporabnega dovoljenja in licence agencije za zračni promet. Ko so sosedje v Tolminu ob nekdanjih vojašnicah uredili uradno potrjeno pristajališče, so se v Cerknem le muzali in trdili, da so za bistveno manj denarja prišli do podobne rešitve. Vendar ne za dolgo.
Z na črno zgrajenim pristajališčem za helikopterje se je ob gradnji že pred leti strinjalo tudi vodstvo Hotela Cerkno, ki je bil, do nedavne prodaje zemljišča trgovski verigi Spar, lastnik zemljišča. Ob ureditvi je soglasje pogojeval z določilom, da se zemljišče sme uporabljati za pristajanje helikopterjev do uveljavitve drugačne rabe prostora. Da je novi lastnik hotela zemljišče prodal Sparu, je bilo jasno že lansko leto, šele te dni pa so reševalci v praksi izkusili, kaj bodo v prihodnje pomenile zadrege s primernim pristajališčem helikopterja v Cerknem. 

helikopter-3-11-12-019.jpg
helikopter-5-11-12-019.jpg

Dejstvo je, kot poudarja vodja ekipe nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Idrija, zdravnik specialist Tine Pavšič, da »urejeno pristajališče nujno potrebujemo tako v občini Idrija, kot tudi v cerkljanski občini. Glede na število intervencij, pri katerih za pomoč zaprosimo ekipo helikopterske nujne pomoči, smo v Sloveniji v samem vrhu«. Po podatkih regijskega centra so imeli v tem letu v občini Cerkno že 17 posredovanj helikopterja, lani 13 in še leto pred tem 14. Iz teh podatkov je razvidno, da je Cerkno na državni ravni v samem vrhu po številu intervencij, ko zdravniki reševalci za pomoč zaprosijo helikoptersko enoto. V statistiko so zajeta reševanja hudo bolnih občanov, poškodovanih v prometnih nesrečah, pri adrenalinskih športih na Smučarskem središču Cerkno, v delovnih nesrečah po tovarnah ter prevozi z nedostopnih krajev. 
V zdravstvenem domu v Idriji na problematiko gledajo celovito. Ugotavljajo, da niti Občina Idrija niti Občina Cerkno nimata primernega pristajališča z licenco Uprave za zračni promet. V Idriji je dogovorjeno mesto za pristajanje nogometni stadion, ki pa ne nudi vedno varnega pristanka zaradi golov ob igrišču, naprav za zalivanje in drugih potencialnih ovir. Ob tem pa še dovozna pot za reševalna vozila poteka preko urejenega parkirišča, kjer pa ni označen nujen prehod za vozila na nujni vožnji. V Cerknem je bil dosedanji heliport na travniku med parkiriščem ob novi Eti in košarkarskim igriščem v zanemarjenem športnem parku. 

-----

Po podatkih regijskega centra so imeli v tem letu v občini Cerkno že 17 posredovanj helikopterja, lani 13 in še leto pred tem 14. Iz teh podatkov je razvidno, da je Cerkno na državni ravni v samem vrhu po številu intervencij, ko zdravniki reševalci za pomoč zaprosijo helikoptersko enoto.

helikopter-7-11-12-019.jpg

Na novinarska vprašanja o težavah s pristajališčem helikopterjev v Cerknem so v zdravstvenem domu sporočili le, da lahko potrdijo, »da so se s predstavniki Občine Cerkno o novih lokacijah morebitnega pristajališča na Cerkljanskem že pogovarjali, s trenutno situacijo pa so seznanjeni tako sodelavci kot tudi letalska enota helikopterske nujne medicinske pomoči in predstavniki obeh občin. Trenutno se, kot dodaja vodja enote NMP v ZD Idrija, Tine Pavšič, mesto pristanka helikopterja vsakokrat znova določi po dogovoru s pilotom, policisti in po potrebi gasilci, glede na stanje na gradbišču ob Eti v Cerknem«. 
Vodja družinske medicine v ZD Idrija, sicer zaposlena v Zdravstveni postaji Cerkno, Nina Kokalj Oblak, ob tem dodaja, da se je to jesen že izkazalo, da sedanja lokacija ni najbolj dostopna in bi bilo pristajanje helikopterja močno ovirano, zato po njenem mnenju tudi niso vedno zagotovljeni varni pogoji za pristajanje.