AKTUALNO

Kdo namerno uničuje mestna kolesa?

Objavljeno: petek, 18. 6. 2021 ob 10:42 - zadnja posodobitev: 18. 6. 2021 ob 11:25 | Damijan Bogataj

Majsko zasedanje občinskega sveta so idrijski občinski svetniki sklenili s svetniškimi pobudami in vprašanji.

Robert Šinkovec je predlagal, naj infrastrukturni minister Vrtovec ob skorajšnjem obisku občine obišče tudi Kanomljo, Nada Golja Vastič pa je dodala, da je cesta po dolini Kanomljice državna cesta in nadomestna povezava za četrto razvojno os.

Andrej Poglajen je predlagal, naj pristojni omogočijo obratovanje zdravniške ambulante v Idriji za vse, ki morajo opraviti zdravniški pregled pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja. Sedaj kandidati hodijo na pregled na Vrhniko.

Tatjana Majnik je prosila za informacijo o možnostih povezave zaselka Predgriže z vodovodom v Črnem Vrhu. Kot ji je pojasnil župan Tomaž Vencelj, bi ta povezava stala več sto tisoč evrov, kar pa predstavlja pri zelo majhnem številu prebivalcev zelo velik strošek.

Milovana Lukan je predlagala, naj se v Zali na vsaj dveh mestih dodajo varovalne mreže na brežini nad cestiščem. Pohvalila je izvajalce cepljenja in pobudnike za oživitev balinišča za Sočo.

Kot je napovedal župan Tomaž Vencelj, bo novi lastnik Soče v poslopju uredil osem manjših stanovanj, prostor v pritličju pa bo namenjen poslovni dejavnosti. Garaže za Sočo naj bi še letos podrli, v letu dni bo poslopje preurejeno.

Cirila Hladnik je opozorila na to, da motoristi uničujejo okolje in predlagala naj jim občina uredi primeren poligon za vadbo.

Metod Habe je prosil za informacijo, kdaj bo popravljen nov prostorski občinski načrt.

Miha Velikanje je opozoril na to, da nekateri uporabniki mestnih koles le-te namerno poškodujejo.

Robert Šinkovec je predlagal, naj infrastrukturni minister Vrtovec ob skorajšnjem obisku občine obišče tudi Kanomljo, Nada Golja Vastič pa je dodala, da je cesta po dolini Kanomljice državna cesta in nadomestna povezava za četrto razvojno os.

Bojan Režun je opozoril na to, da informacijska tabla o projektu Becikl pokriva spomenik narodnega heroja pred staro šolo. Predlagal je, naj pristojni poskrbijo za selitev table na primernejše mesto. Obregnil se je tudi ob lesen pano za plakate na Lapajnetovi ulici.

Miha Velikanje je opozoril na to, da nekateri uporabniki mestnih koles le-te namerno poškodujejo.

Obravnavo te točke zasedanja sveta občine v Idriji je sklenil župan Tomaž Vencelj z informacijo svetnikom, da občinski svet v Cerknem ni izglasoval povišanja cen komunalnih storitev in s tem poplačila dolgov do komunale. Napovedal je ostrejše ukrepanje zoper Občino Cerkno.

Kot je napovedal župan Tomaž Vencelj, bo novi lastnik Soče v poslopju uredil osem manjših stanovanj, prostor v pritličju pa bo namenjen poslovni dejavnosti. Garaže za Sočo naj bi še letos podrli, v letu dni bo poslopje preurejeno.