Kdo krade vodo iz hidrantov?

Objavljeno: 8. 5. 2020 ob 7:26 - Avtor: Damijan Bogataj

V obdobju višjih temperatur komunalni delavci vsako leto opažajo primere nedovoljenih odvzemov pitne vode iz hidrantov javnega vodovodnega omrežja. Občani si z vodo iz hidrantov polnijo bazene, lastne rezervoarje, zalivajo zelenice pri individualnih stanovanjskih hišah, napajajo živino in podobno.

o_hidrant_1024.jpg

Poslovodstvo komunale ob tem opozarja, da so hidranti v javnem vodovodnem omrežju namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in vzdrževanju javnega vodovodnega sistema. Zaradi tega morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja se sme voda iz javnega hidranta uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja namreč lahko povzroči izpad dobave pitne vode, spremembe v pritisku, nekontrolirano odtekanje vode in spremembe v kvaliteti pitne vode.
Odjem vode iz hidrantov v primeru določenih enkratnih dogodkov je izjemoma možen ob predhodnem soglasju upravljavca, če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo. Odjem obvezno opravi strokovno usposobljeni delavec komunale, ki pri tem uporabi tehnično brezhiben hidrantni nastavek. Poraba pitne vode in izvedba odjema se obračunata naročniku po veljavnem ceniku. Odjem vode brez predhodnega soglasja upravljavca se kaznuje skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Idrija.
Zato na komunali občane pozivajo, da v primeru, ko opazijo, da kdo toči vodo iz hidranta, to nemudoma prijavijo na telefonsko številko 05 37 27 221. »Skupaj lahko zagotovimo, da bo oskrba s pitno vodo nemotena in varna,« so še zapisali v sporočilu za javnost na komunali v Idriji.