Kdo bo pisal nov poslovnik?

Objavljeno: 3. 11. 2020 ob 13:43 | Damijan Bogataj

Poslovnik o delu občinskega sveta je temeljni dokument, s katerim občina oziroma svetniki sami določajo pravila, pristojnosti in način delovanja.

V razpravi na zasedanju občinskega sveta je Samo Kuščer menil, da ne more občinska uprava delati poslovnika za občinski svet. »Svet naj sam ustanovi komisijo s predstavniki vseh svetniških skupin, uprava pa naj samo sodeluje pri oblikovanju vsebine. Občinski svet ne sme biti podrejen občinski upravi,« je še poudaril Samo Kuščer. Po njegovem mnenju bi morali »s pametno mero demokratičnosti narediti ta forum bolj samostojen in ta bi potem lahko naredil tudi kaj pametnega«.

Franci Medic je menil, da hitenje ni na mestu in da je nujno zagotoviti demokratični model razprave. Bojan Režun je predlagal, naj sej sveta ne pripravlja župan ampak kolegij svetniških skupin. Isto pa naj velja tudi za polletni in letni plan zasedanj. Posebej je poudaril, da naj se dosledno spoštuje načelo, da seje občinskega sveta ne smejo trajati več kot pet ur.

Svetniki so razpravo sklenili s sklepom, da se prva obravnava podaljša. Do 9. novembra bodo lahko svetniki vložili pisne pripombe na besedilo poslovnika, ki jih bo obravnavala statutarno pravna komisija. Ta bo do 23. novembra pripravila gradivo za nadaljevanje prve obravnave na decembrski seji sveta občine. Pripombe bodo v vednost prejeli vsi člani občinskega sveta.

Občina Idrija ima 19 let star pravilnik, ki pa v nekaterih členih ni bil več skladen z veljavno zakonodajo na državni ravni. Pred prvo obravnavo novega poslovnika na zadnjem zasedanju občinskega sveta so besedilo pregledali člani statutarno pravne komisije. Njihove pripombe in predloge sta pripravljavca besedila upoštevala. K prebiranju in komentiranju gradiva so bili pozvani tudi vodje svetniških skupin, ki pa pripomb na besedilo niso sporočili.

navednice-modre_edited.png

Svet naj sam ustanovi komisijo s predstavniki vseh svetniških skupin, uprava pa naj samo sodeluje pri oblikovanju vsebine. Občinski svet ne sme biti podrejen občinski upravi.

SAMO KUŠČER

občinski svetnik