AKTUALNO

Kdaj po poti ob Nikovi od Nebes v Žabjo vas?

Objavljeno: četrtek, 29. 7. 2021 ob 9:05 | Damijan Bogataj

Na zadnjem predpočitniškem zasedanju občinskega sveta so idrijski občinski svetniki predstavili vrsto pobud in vprašanj. Objavljamo nekaj najzanimivejših.

idrija-29-7-2021.jpg

Nada Golja Vastič je predlagala, naj komunala spet izvaja nekdaj dobro delujoči sistem zbiranja kosovnih odpadkov v določenih terminih po določenih krajih in zaselkih v občini.

Erik Logar je opozoril na to, da so bili že pred časom narejeni idejni načrti za izdelavo poti od Nebes v Žabjo vas ob strugi Nikove. Prosil je za podatke o tem, v kakšni fazi je ta zamisel, saj bi s to potjo zelo olajšali pot vsem pešcem, kolesarjem in mamicam z vozički, ki se sedaj do stanovanjskih blokov za gradom prebijajo po ozki in nevarni cesti mimo gradu Gewerkenegg.

Župan Tomaž Vencelj je pojasnil, da na občini načrtujejo vključitev tega projekta v nabor projektov, s katerimi bodo kandidirali za pridobitev EU sredstev za okrevanje po epidemiji. Za izdelavo projektov celostnega urejanja hudournika Nikove naj bi občina plačala okoli 70.000 evrov. Ko bo občina imela gradbeno dovoljenje, ji bo šele odprta pot do EU sredstev za gradnjo.

Milovana Lukan je predlagala, naj se pospešijo postopki za določitev prvega uradnega šotorišča na območju občine. Opozorila je še na to, da je občinsko središče polno plevela, nekontrolirano pa se razrašča tudi ambrozija. Pozdravila je načrt za krajinski park in opozorila na to, da bi bilo treba določiti primerno ulično opremo za to območje. »Kovinski sodi z napisom Castrol niso primerni za nameščanje v krajinski park,« je še povedala Milovana Lukan in pohvalila čipkarsko šolo za promocijo in krasno skulpturo pred poslopjem stare šole. Župan Tomaž Vencelj je še dodal, da je občina zamenjala drog za zastavo pred šolo, saj je bil prejšnji povsem dotrajan. Šotorišče bo občina dobila, a šele po sprejetju novega prostorskega načrta. Invazivne tujerodne rastline so prišle v Idrijo od novega trgovskega središča Tuš in od takrat se nekontrolirano razraščajo večinoma na obvodnih zemljiščih. Za zatiranje v priobalnem pasu je odgovoren Hidrotehnik, ki ima z državo sklenjeno koncesijsko pogodbo za urejanje vodotokov. Japonski dresnik se je razširil tudi na območje mestnega stadiona in pod Kajzer park. Župan Tomaž Vencelj se je strinjal z oceno, da so kovinski sodi neestetski, občina pa bi morala za celostno ureditev zbiranja odpadkov v krajinskem parku zagotoviti več kot 10.000 evrov.

spar-16-3-2020.jpg

Dejan Mrak je opozoril na to, da je v parkirni hiši Sparove trgovine nezasedenih 134 parkirnih mest, ki bi jih lahko oddali v najem bližnjim stanovalcem.

Karin Peternel je vprašala, kako se bodo pokrili stroški, ki so nastali s prevažanjem vode ob okvari črpalke za vodovod v Godoviču. Po pojasnilu župana Tomaža Venclja se bodo skladno z veljavno metodologijo ti stroški razdelili med vse uporabnike javnega vodovoda na območju občine in dodal, da »se pri celotni masi porabljene vode zaradi stroškov prevažanja vode v Godovič cena ne bi smela posebej dvigniti«. Po njegovem mnenju je na komunali prišlo do zastoja informacij. Komunala ima za napajanje vodovoda Godovič tudi rezervno vrtino, ki pa ni bila v pogonu že več let. Po nedavnih težavah so sklenili, da bo rezervna vrtina poslej vsaj dvakrat letno v pogonu in s tem bo tveganje za težave z vodooskrbo zmanjšano.

Bojan Režun je prosil za informacijo o gradnji kolesarske steze Idrija – Spodnja Idrija. Gradnja naj bi bila odložena, saj naj bi se zataknilo pri financiranju. Predlagal je še, naj se na območju občine z odlokom določi, da smejo kmetje za ovijanje senenih bal uporabljali le plastično folijo zelene barve.

Župan Tomaž Vencelj je potrdil informacije občinskega svetnika, da se zatika pri projektu kolesarske steze do Spodnje Idrije, saj je v državnem proračunu zmanjkalo 70 milijonov evrov. V tem znesku je tudi štiri milijone evrov za kolesarsko stezo med Marofom in Spodnjo Idrijo. Dobra novica pa je ta, da bodo začeli z gradnjo odseka Podroteja - Likarca v Idriji in odseka od Poklona do Apurna v Spodnji Kanomlji.

Franci Medic je predlagal, da bi ob 30-letnici države občina vsem gospodinjstvom podarila državno zastavo.

Dorica Gnjezda je pohvalila vse, ki so zaslužni za zgledno urejeno cepljenje na balinišču. Opozorila je na težave, ki jih imajo v krajevnih skupnostih, saj jim komunala pošilja račune za odvažanje odpadkov iz pokopališč še preden občina izstavi občanom račune za grobarino.

Dejan Mrak je opozoril na to, da se za urejanje makadamskih cest uporablja neustrezen posipni material. Zanimalo ga je, če ima občina nadzor nad kakovostjo opravljenih del. Vprašal je še, kako napreduje nameščanje odbojnih odsevnikov zoper divjad ob cestah. Opozoril je tudi na to, da je v parkirni hiši Sparove trgovine nezasedenih 134 parkirnih mest, ki bi jih lahko oddali bližnjim stanovalcem. Po pojasnilu župana Tomaža Venclja so se glede tega že dogovarjali, vendar Spar parkirnih mest noče oddati v trajni zakup Idrijčanom.

Karin Peternel je vprašala, kako se bodo pokrili stroški, ki so nastali s prevažanjem vode ob okvari črpalke za vodovod v Godoviču

Robert Šinkovec je opozoril na to, da so smetnjaki prepolni z odpadno embalažo, položnice za odvoz pa občani redno plačujejo

Gregor Rupnik je povedal, da lovci beležijo veliko število prometnih nesreč, v katerih pride do trka med divjimi živalmi in avtomobili. Lovci so že vložili prijavo na direkcijo za ceste, a končnega dogovora še ni. Opozoril je še na to, da vodovod v Godoviču na več mestih pušča in predlagal, naj novo traso vodovoda določijo izven cestišča.

Robert Šinkovec je ugotovil, da so smetnjaki prepolni z embalažo, položnice pa občani redno plačujejo. Zanimalo ga je, če občina načrtuje širitev mreže e-koles tudi na območje Spodnje Idrije. Erik Logar je pohvalil vse pripravljavce in nastopajoče na proslavi ob 30-letnici Slovenije pred osnovno šolo v Idriji.