Karmen Simonič Mervic je nova ravnateljica

Objavljeno: torek, 1. 6. 2021 ob 9:29 | Damijan Bogataj

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v četrtek, 27. maja, podpisala soglasje k imenovanju Karmen Simonič Mervic na mesto ravnateljice Osnovne šole Črni Vrh. S tem soglasjem je končan izbirni postopek nove ravnateljice, ki ga je vodil svet šole.

karmen-simonic-mervic-7-5-2021.JPG

Svet javnega zavoda Osnovne šole Črni Vrh je sklenil izbiranje med kandidati, ki so se prijavili na razpisano prosto delovno mesto ravnatelja na Osnovni šoli Črni Vrh. Odločili so, da bo v prihodnjem mandatu ravnateljica šole Karmen Simonič Mervic, ki je že vrsto let članica učiteljskega zbora na tej šoli.

Na razpisano prosto mesto ravnatelja sta se ob izbrani Karmen Simonič Mervic prijavila še Petra Vončina in Primož Hvala Kamenjšček. Svet zavoda je pridobil mnenja o kandidatih s strani učiteljskega zbora, sveta staršev in lokalne skupnosti, ki je v tem primeru občinski svet. Na zasedanju sveta šole, ki ga vodi predsednik Ivan Vidmar, so člani tega najvišjega organa odločili, da bodo za ravnateljico imenovali Karmen Simonič Mervic. Pred pravnomočnostjo tega sklepa pa je morala soglasje podati še ministrica za šolstvo.

Svet javnega zavoda Osnovne šole Črni Vrh nad Idrijo je sklenil izbiranje med kandidati in odločil, da bo v prihodnjem mandatu ravnateljica šole Karmen Simonič Mervic, ki je že vrsto let članica učiteljskega zbora na tej šoli

navednice-modre_edited.png

Šola je srce kraja, s svojo vsebino in vsemi prostori, tako notranjimi kot zunanjimi. To je prostor za učenje, srečevanja in povezovanja vseh učencev, zaposlenih na šoli in krajanov. V prihodnje bomo povezovali znanja in spretnosti učenja na daljavo in dela v šolskih prostorih. Zunanji šolski prostor bo zaživel kot učilnica in igralnica na prostem.

Nova ravnateljica Karmen Simonič Mervic je v prvem odzivu po zaključku izbirnega postopka zapisala, da svoj pogled usmerja v prihodnje šolsko leto, ki bo zelo verjetno na tak ali drugačen način še vedno zaznamovano z epidemijo covid-19. »Šola je srce kraja, tako s svojo vsebino in vsemi prostori, tako notranjimi kot zunanjimi. To je prostor za učenje, srečevanja in povezovanja vseh učencev, zaposlenih na šoli in krajanov, zato dobrodošli v naši šoli. Naše dosežke na kulturnem področju bomo verificirali pri JSKD in si pridobili naziv Kulturna šola. V obstoječo pedagoško prakso bomo vnesli več elementov formativnega spremljanja učenčevega napredka. Povezovali bomo znanja in spretnosti učenja na daljavo in dela v šolskih prostorih. Zunanji šolski prostor bo zaživel kot učilnica in igralnica na prostem,« je v izjavi za Idrijske novice zapisala nova ravnateljica ter dodala, da bo šola poslej veliko pozornosti namenjala tudi medpredmetnemu povezovanju ter predvsem rabi angleškega jezika pri različnih učnih vsebinah.

Nova ravnateljica bo upravljanje zavoda prevzela 1. julija, ko se bo dosedanja ravnateljica Irena Kenk, ki je zavod vodila deset let, upokojila. Z vodilnega mesta na šoli se poslavlja v prepričanju, da je v času njenega vodenja zavoda le-ta napredoval in tudi utrjeval svojo vlogo v šolskem sistemu in lokalni skupnosti.