Kam z zelenim odrezom?

Objavljeno: sreda, 7. 4. 2021 ob 12:46 | Spletno uredništvo

Kljub nenadejani snežni odeji se v teh dneh številni pripravljajo na pomladna opravila okoli hiš, na vrtu in v sadovnjaku, za nekatere pa pomlad pomeni spomladansko čiščenje stanovanja oziroma hiše. Pri delu na vrtu, obrezovanju dreves ali živih mej in drugih grmovnic nastaja zeleni odrez, ki se razvršča med biološke odpadke. Manjše količine odložimo v kompostnik ali v zabojnik za biološke odpadke, večje pa oddamo v Zbirni center Ljubevč.

vrt-7-4-2021.jpg

Kot ugotavljajo na Medobčinskem inšpektoratu v Idriji, veliko občanov še vedno izbere najlažjo pot in tovrstni odpad odvrže na tuje zemljišče v gozd, na obronke gozdov, v grape in jame in s tem aktivno sodeluje pri oblikovanju nelegalnih odlagališč. Ta v gozdu predstavljajo tudi odlične pogoje za razvoj škodljivcev, ki uničujejo naše gozdove.

Če se med zelenim odrezom nahajajo tudi invazivne tujerodne rastline, ki smo jih v preteklosti zasadili na vrtove kot okrasne grmovnice ali drevesa, lahko nelegalna odlagališča postanejo bojišče za hrano in življenjski prostor z domačimi, domorodnimi vrstami. Ne samo da s svojo močno in gosto rastjo izpodrinejo domorodne vrste, nekatere invazivne rastline škodijo tudi človeku.

Tudi komunalni odpadki, kot so kosovni odpadki, pločevinke, plastenke, karton in podobno, gradbeni in nevarni odpadki ter izrabljena vozila ali deli vozil, ne sodijo v naravo. A med nami je še vedno veliko ljudi, ki na nekulturen in neprimeren odnos škodujejo okolju, v katerem živimo. Odlaganje v naravo jim pomeni samoumevno dejanje, ki so se ga naučili v preteklosti in ki ga prenašajo tudi na mlajše generacije. Tovrstna dejanja je težko razumeti, saj živimo v času, ko lahko vse vrste odpadkov iz gospodinjstev oddamo izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki, kazni za nelegalno odlaganje komunalnih odpadkov pa znašajo po odloku občine do 1.400 evrov.

vrt-7-4-2021-2.jpg
zeleni-odrez-7-4-2021-3.jpg

Šebalk - komunalni, kosovni, gradbeni in nevarni odpadki

zeleni-odrez-7-4-2021-5.JPG

Šebalk - komunalni, kosovni, gradbeni in nevarni odpadki pogled od zgoraj

zeleni-odrez-7-4-2021-2.JPG

Odcep za Taler - zeleni odrez in gradbeni odpadki

zeleni-odrez-7-4-2021-4.jpg

Stara Nikova - zeleni odrez in gradbeni odpadki

»Ker so kršitelji največkrat neznani, postanejo odvrženi odpadki breme lastnika zemljišča. Zakon o varstvu okolja namreč določa, da občinska inšpekcija v primeru nelegalno odloženih komunalnih odpadkov odredi odstranitev teh odpadkov lastniku ali drugemu posestniku zemljišča. V kolikor pa gre za druge odpadke (gradbeni ali nevarni odpadki, izrabljena motorna vozila) pa odstranitev odredi državna inšpekcija,« je v sporočilu za javnost zapisala inšpektorica Sabina Tehovnik Kumar.

zeleni-odrez-7-4-2021.JPG

Cesta v Čekovnik pred odcepom za Taler - zeleni odrez in mešani komunalni odpadki

navednice-modre_edited.png

Malomarneži živijo tudi v naši občini. V želji, da preprečimo nadaljnje povzročanje škode okolju in lastnikom zemljišč, Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno zbira prijave na elektronski naslov

inspektorat.idrija-cerkno@idrija.si

Prijavi priložite kratek opis lokacije, kje in na kakšen način je dostopna, lahko tudi parcelno številko, če z njo razpolagate, registrsko število vozila ali še bolje fotografijo, morebitno ime in priimek povzročitelja. Za pomoč vam je na voljo obrazec Prijava, ki je dostopen na spletni strani Občine Idrija med vlogami.