Kam odvajajo fekalije iz vikendov na Smučarskem centru Cerkno?

Objavljeno: 28. 8. 2020 ob 7:51 - posodobljeno: 28. 8. 2020 ob 8:27 | Damijan Bogataj

Na včerajšnji zapis o zaprtem bike parku na Smučarskem središču Cerkno se je odzvala dolgoletna direktorica Hotela Cerkno Manuela Božič Badalič, ki trdi, da za težave na smučišču ni kriv samo hotel.

Valentin Čemažar, kot lastnik zemljišča, po katerem je bila speljana ena od šestih kolesarskih prog, je bil po tolmačenju Manuele Božič Badalič ves čas, ko so se pripravljale in z geodeti odmerjale trase poti, fizično prisoten in nikoli ni nasprotoval, da te kolesarke poti potekajo po njegovem gozdu. Tako ostalim lastnikom zemljišč, kakor tudi njemu, je hotel dal v podpis pogodbo, s katero so urejali uporabo in določili plačilo nadomestila za služnost za kolesarske proge. »Dolžina trase je bila tudi odmerjena ob njegovi prisotnosti in prisotnosti geodeta. Vsem lastnikom smo ponudili odškodnino za uporabo v enaki višini. Vsi lastniki so podpisali pogodbe, le Valentin Čemažar je vztrajal, da bo podpisal, ko bo zaključena zadnja proga,« je v odzivu na našo objavo zapisala Manuela Božič Badalič. Po njenih navedbah je bila bike proga zaključena v letu 2018 in od takrat dalje so Valentina Čemažarja stalno pozivali k podpisu pogodbe.

Valentin Čemažar / foto: Saša Dragoš | PN

navednice-modre_edited.png

Gospod Čemažar je bil vedno vabljen na skupna srečanja lastnikov zemljišč, ki sem jih organizirala enkrat letno, ponavadi pred zimsko sezono, dobil je tudi sezonsko smučarsko vozovnico, enako kot vsi ostali lastniki zemljišč. Nikoli ni niti z besedo omenjal, da pogodbe ne bo podpisal, temveč je vztrajal le, da jo bo podpisal, ko bo zadnja trasa kolesarske poti zaključena. Oktobra 2019 je prvič napisal dopis, v katerem je navedel kar nekaj neresnic in med njimi tudi to, da proga poteka po vodovarstvenem območju, kar pa sploh ne drži.

MANUELA BOŽIČ BADALIČ

dolgoletna direktorica Hotela Cerkno

»Gospod Čemažar je bil vedno tudi vabljen na skupna srečanja lastnikov zemljišč, ki sem jih organizirala enkrat letno, ponavadi pred zimsko sezono, dobil je tudi sezonsko smučarsko vozovnico, enako kot vsi ostali lastniki zemljišč. Nikoli ni niti z besedo omenjal, da pogodbe ne bo podpisal, temveč je vztrajal le, da jo bo podpisal, ko bo zadnja trasa kolesarske poti zaključena. Oktobra 2019 je prvič napisal dopis, v katerem je navedel kar nekaj neresnic in med njimi tudi to, da proga poteka po vodovarstvenem območju, kar pa sploh ne drži, saj je le del parcele na vodovarstvenem območju, del, na katerem pa poteka kolesarska proga, pa je izvzet iz vodovarstvenega območja,« trdi Manuela Božič Badalič. Navedbo, da mu hotel ni plačal odškodnine za uporabo zemljišča, potrjuje, a dodaja, da mu s pogodbo predvidene odškodnine niso izplačali zato, ker pogodba z njegove strani pač ni bila podpisana. »Nakazila brez sklenjene pogodbe pa se ne sme izvesti, zato sem gospoda večkrat pozvala, da se dogovoriva in srečava. Na moj poziv za rešitev zadeve sploh ni odgovoril. V enem od dopisov sem gospoda pozvala, naj mi, kot lastnik vikenda, ki leži ob progi Počivalo, pojasni, kje je speljana kanalizacija oziroma kam so speljane fekalne vode iz njegovega vikenda, glede na to, da navaja, da gre za prvovrstno vodovarstveno območje. Po tem dopisu se gospod meni ni več oglasil,« še dodaja donedavna direktorica hotela Manuela Božič Badalič.

Po navedbah Badaličeve je bila bike proga zaključena v letu 2018 in od takrat dalje so Čemažarja stalno pozivali k podpisu pogodbe.

Sama je nasledniku Jožetu Oplotniku v primopredajnem zapisniku v eni od točk jasno napisala, da je potrebno urediti pogodbeno razmerje z Valentinom Čemažarjem. Na korake, ki jih je ali pa jih ni naredil njen naslednik na mestu direktorja hotela, pa sama sedaj nima več vpliva.