Kako bo v prihodnje s spomeniki NOB?

Objavljeno: torek, 12. 1. 2021 ob 14:31 - zadnja posodobitev: 15. 1. 2021 ob 9:46 | Damijan Bogataj

Komunala Idrija pospešeno izvaja notranjo reorganizacijo in prestrukturiranje. Novo vodstvo si prizadeva za opustitev vseh dejavnosti, ki ne sodijo v sklop gospodarskih javnih služb. Te so v interesu lokalne skupnosti in zato občina spremlja izvajanje teh dejavnosti in določa njihove cene.

Spomenik na Vojskem / foto: spomeniki.blogspot.com

Bojan Režun, državni in občinski svetnik ter tudi predsednik borčevske organizacije, pa je razpravo sklenil z ugotovitvijo, da so sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje teh spomenikov, prenizka. »S podjemnimi pogodbami bomo več naredili, kot je naredila komunala,« je še dodal.

Med dejavnosti, ki ne sodijo v ožji okvir komunalnih dejavnosti, sodi tudi urejanje grobišč NOB. Za izvajanje te dejavnosti je Občina Idrija že pred leti zadolžila komunalo. Ta je program izvajala skladno z navodili občine in borčevske organizacije ter za opravljeno delo terjala tudi plačilo.

Na zadnjem zasedanju občinskega sveta so bili občinski svetniki ob obravnavi poslovanja komunale seznanjeni s tem, da po novem komunala tega programa ne bo več izvajala. Milovana Lukan je terjala pojasnilo, kako bo to področje urejeno v bodoče in če bo komunala opustila le vzdrževanje borčevskih spomenikov. Zavzela se je za to, da mora občina enako skrbeti za vsa spominska obeležja. Že pred leti je opozorila na potrebo po obnovi spominskih plošč na pročelju Magazina, saj je besedilo na nekaterih že povsem zbledelo. Župan Tomaž Vencelj je zbranim pojasnil, da bodo člani borčevske organizacije po novem sami skrbeli za spomenike NOB.