Kaj vse so našli v zabojnikih?

Objavljeno: 16. 6. 2020 ob 15:17 - posodobljeno: 17. 6. 2020 ob 9:33 | Damijan Bogataj

Komunala, medobčinski inšpektorat in občinska redarja so v torek, 16. junija, opravili načrtovano pregledovanje komunalnih zabojnikov. Ob ogledu odpadkov so odkrili več kršiteljev veljavnega občinskega odloka.

kom8-16-6-020.jpg

Veljavni občinski odlok določa, da občani ločujemo odpadke. Posebej odlagamo karton in papir, steklo, biološke odpadke ter plastično in kovinsko embalažo. Komunalno podjetje ločeno zbrane odpadke zbira in oddaja v predelavo na regijski center za ravnanje z odpadki v Ljubljano.
V programu inšpekcijskih služb in komunale so redni pregledi zabojnikov povsod, kjer komunalni delavci opazijo odstopanja. Najprej so se odpravili v Spodnjo Idrijo, kjer so si pobližje ogledali zabojnike ob stanovanjskih blokih pod šolo in vrtcem. Ob pomoči komunalnih delavcev je vodja inšpekcijske službe na medobčinskem inšpektoratu mag. Sabina Tehovnik Kumar določila, da bodo pregledovali zabojnike z mešanimi komunalnimi odpadki. Vanje naj bi občani odlagali le odpadke, ki ne sodijo med steklo, papir, karton, plastiko, kovinsko embalažo ali biološko razgradljive odpadke. 

kom1-16-6-020.jpg
kom7-16-6-020.jpg
kom5-16-6-020.jpg
kom10-16-6-020.jpg
kom2-16-6-020.jpg

In kaj so našli v zabojniku za mešane komunalne odpadke? Predvsem predmete in stvari, ki vanje ne sodijo. Člani inšpekcijske ekipe so odpirali vrečo za vrečo in se čudili, kaj vse občani v Spodnji Idriji odlagajo med mešane odpadke. Domala ni bilo vreče v kateri ne bi bilo papirja, kartona, plastenk, kovinske embalaže, biološko razgradljivih odpadkov in podobnega. Ugotavljali so, da občani očitno ne znajo ali pa nočejo ločeno odlagati odpadkov kar vsem povzroča nemalo težav in stroškov. Mešane odpadke komunala odpelje v zbirni center v Ljubljano in za njihovo obdelavo in dokončno odlaganje mora komunala plačati. Ta strošek pa preko položnic plačujejo vsi občani.
Veljavni občinski odlok jasno določa načine za ločeno zbiranje odpadkov ter določa tudi kazni za vse, ki se pravil ločenega zbiranja ne držijo. Tako v občini Idrija velja, da občana, ki mu inšpekcija dokaže kršenje odloka, doleti kazen 200 evrov. Bistveno višje so kazni za samostojne podjetnike, gospodarske družbe in odgovorne osebe v le-teh.
Ob inšpekcijskem pregledu odpadkov v Spodnji Idriji pa inšpektorica ni imela večjih težav z določanjem kršilcev veljavnega odloka. Iz vsebine vreč je v več kot desetih primerih že na licu mesta določila kršilca in zoper te bo sprožila prekrškovni postopek. 

kom6-16-6-020.jpg
kom9-16-6-020.jpg

Koliko kazni in položnic za plačilo le-te bo po ogledu zabojnikov v Spodnji Idriji napisala medobčinska inšpektorica, še ni znano. Zagotovo pa bosta komunala in inšpektorat skladno z delovnim načrtom s pregledovanjem nadaljevala tudi v Idriji in Cerknem. Kontroli se ne bodo izognili niti na podeželju, kjer je po izjavah delavcev komunale nekoliko manj napačno oddanih odpadkov.
Na komunali so potrdili, da si bodo tudi v prihodnje prizadevali za osveščanje občanov in v tem smislu naj bi razumeli tudi akcijo inšpektorata. Javnost želijo opozoriti na primere napačnega odlaganja ter na finančne posledice le-tega. Občani, ki bodo napačno odlagali odpadke, bodo morali plačati po 200 evrov kazni, zaradi nepotrebnega povečevanja količin mešanih odpadkov pa bodo višje mesečne položnice plačevali vsi.

kom3-16-6-020.jpg