AKTUALNO

Kadrovski vrtiljak se še kar vrti

Objavljeno: četrtek, 28. 10. 2021 ob 10:46 | Avtor besedila: Damijan Bogataj

Na zadnjem zasedanju sveta Občine Idrija so občinski svetniki kar nekaj časa posvetili kadrovskim zadevam. Pred to obravnavo so skladno z veljavnim postopkom razpravo in oblikovanje predlogov za dokončno sprejemanje na zasedanju sveta opravili na komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Občinski svetniki so brez posebne razprave kot predstavnika Občine Idrija v svet javnega zavoda Glasbena šola Idrija imenovali Borisa Peternelja in Martino Česnik Pivk. V svetu Mestne knjižnice in čitalnice Idrija bo kot predstavnica občine poslej delovala Sonja Mlakar. Občinski svetniki so članicam Odbora za označbo porekla idrijske čipke, ki ga sestavljajo Metka Fortuna, Ivana Leskovec, Andra Marinko, Marija Novak Boškovič in Irma Vončina, podaljšali mandat do imenovanja odbora po novem Pravilniku o označbi porekla blaga »idrijska čipka«.

V Komisijo za nagrade so po odstopni izjavi Gregorja Okiljevića imenovali Mateja Česnika, v Odboru za družbene dejavnosti pa Blaža Pavšiča zamenjali z Martino Seljak.

Resneje pa se je zapletlo ob razpravi o imenovanju Komisije za spremljanje pokrajinske zakonodaje. Gre za občasno delovno telo občinskega sveta, v katerem bodo člani spremljali nastajajočo pokrajinsko zakonodajo in pripravili stališča in predloge za obravnavo in odločanje na sejah občinskega sveta. Komisija bo imela pet članov, od tega bodo trije svetniki, dva pa bosta imela status zunanjih članov. Od slednjih pa bo moral biti eden pravni in drugi finančni strokovnjak s področja javnih financ. Kot so po debeli uri žolčne razprave sklenili občinski svetniki, bodo v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do naslednjega zasedanja občinskega sveta pripravili predlog za imenovanje članov. V razpravi je občinski svetnik Samo Kuščer pozval vse udeležence v postopkih imenovanja predstavnikov občine za svete javnih zavodov, naj aktivno pristopijo k predlaganju kandidatov. Občinski upravi in županu pa je predlagal, naj pri načrtovanju dela komisije poskrbijo za večjo ažurnost.

svet-idrija-28-10-2021.jpg
svet-idrija-28-10-2021.jpg