Je minister Vrtovec pozabil na Keltiko?

Objavljeno: torek, 2. 3. 2021 ob 11:18 | Damijan Bogataj

Poslanec Samo Bevk je včeraj na zasedanju Državnega zbora RS od ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca terjal pojasnila, zakaj so na rekonstrukcijo ceste od Želina do Idrije kar pozabili. Minister je tako tolmačenje razvojnih načrtov zavrnil.

»Glede prenove ceste od Želina do Idrije sem zelo nezadovoljen, saj naj bi se na tem odseku izvajala samo tekoča vzdrževalna dela. V bistvu pa je odsek med Želinom in Spodnjo Idrijo v najslabšem stanju na celotni četrti razvojni osi. Predlagam, da se ta odsek uvrsti v načrt razvojnih programov, da se izdela potrebna investicijska dokumentacija ter projekt uvrsti v državni proračun ter se pred gradnjo pridobijo potrebna zemljišča,« je v Državnem zboru RS povedal Samo Bevk.

Minister za infrastrukturo je poslancu zagotovil, da razmere dobro pozna in da je povezava med osrednjo Slovenijo in Idrijsko-Cerkljanskim sedaj prioriteta Vlade RS. Potrdil je navedbo poslanca, da v načrtu razvojnih programov oziroma veljavnem načrtu vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, ki je bil sprejet decembra 2019, ni opredeljen noben poseben ukrep na relaciji od Želina do Idrije. V teh dokumentih je zapisano le, da se predvidevajo posodabljanja in lažje rekonstrukcije ter redna investicijska dela. Minister se je še zavzel za to, da bo obiskal vodilne predstavnike Direkcije za ceste in preverili, kakšne so možnosti, da bi ta odsek vključili v Načrt razvojnih programov.

navednice-modre_edited.png

Glede prenove ceste od Želina do Idrije sem zelo nezadovoljen, saj naj bi se na tem odseku izvajala samo tekoča vzdrževalna dela. V bistvu pa je odsek med Želinom in Spodnjo Idrijo v najslabšem stanju na celotni četrti razvojni osi. Predlagam, da se ta odsek uvrsti v načrt razvojnih programov, da se izdela potrebna investicijska dokumentacija ter projekt uvrsti v državni proračun ter se pred gradnjo pridobijo potrebna zemljišča.

SAMO BEVK

Resnici na ljubo pa poslanec Samo Bevk včeraj ni prvič izpostavil potrebe po prenovi te ceste. Ob sprejemanju proračuna države za leti 2021 in 2022 je vložil dopolnilo, ki pa zaradi strankarske matematike seveda ni bilo sprejeto. Vlada ga je takrat zavrnila s pojasnilom, da je potrebno za izvedbo rekonstrukcije ceste med Želinom in Spodnjo Idrijo izdelati investicijsko dokumentacijo in projekt uvrstiti v proračun ter pred gradnjo pridobiti potrebna zemljišča. Ministrov kasnejši odgovor na poslansko vprašanje pa je prejšnje vladne napovedi za izdelavo rekonstrukcije zmanjšal le na vzdrževalna dela. Samo Bevk je zoper tako tolmačenje ostro protestiral in terjal od ministra, naj spoštuje zaveze vlade.

»Saj sem vam povedal, jaz točno vem, kje gre ta cesta proti Spodnji Idriji, poznam jo. Treba je slediti, se pravi, tej dinamiki, da se posamezna aktivnost pač izvaja neposredno iz ugotovljenih prometnih problemov, prometnih obremenitev, in se potem NRP lahko odpre. To bomo šli še enkrat čez, pogledali te možnosti, gospod poslanec. Pa se lahko dobimo pri nas skupaj z direktorico DRSI-ja in s tem naredimo en korak naprej tudi na tem, kako posodobiti ta del, zagotovo. Ampak tudi, če piše redna vzdrževalna dela, je ta manevrski prostor lahko zelo velik, da ne bo pomote,« je v Državnem zboru RS o pozabljeni obljubi za rekonstrukcijo ceste med Želinom in Idrijo povedal minister Jernej Vrtovec.