Svetniki kritično o delu komunale

Objavljeno: 17. 7. 2020 ob 14:17 | Damijan Bogataj

Idrijski občinski svetniki so sinoči vse do 23. ure razpravljali o aktualnih temah. Največ časa so posvetili komunali, ki se bori za preživetje. Dobaviteljem dolguje že 1,2 milijona evrov.

V razpravi je občinski svetnik Samo Kuščer predlagal ukinitev strogega kaznovanja občanov, ki jih inšpektor zaloti pri nedoslednem ločevanju odpadkov. Opozoril je še na to, da reorganizacija službe za vzdrževanje občinskih cest ni uspela, saj naj bi v ekipe za čiščenje cestišč napotili delavce komunale, ki so ostali brez dela na svojem strokovnem področju. Pogodbeni partnerji so v preteklosti to delo po njegovem mnenju opravljali bolje.

Franci Medic je menil, da je predstavljanje letnega delovnega načrta sredi leta skoraj nesmiselno. Poslovni načrt mora vsako podjetje pripraviti še pred začetkom koledarskega leta. Ob pregledu revizij za zadnji dve koledarski letih se sam sprašuje, kaj so delali člani prejšnjega poslovodstva. Po njegovem mnenju niso imeli pregleda nad poslovanjem podjetja, ki je zašlo v visoke izgube. Podprl je ukrepe nove uprave, ki mora radikalno spremeniti način vodenja javnega podjetja, saj ta popravnega izpita ne bo imela. Zavzel se je še za osveščanje občanov pri ločevanju odpadkov z mehkimi metodami.

Milovana Lukan je opozorila na to, da komunala beleži 200.000 evrov izgube pri upravljanju s športnimi in kulturnimi objekti, ki so v lasti občine. Ob podatku, da komunala dobaviteljem ta trenutek dolguje kar 1,2 milijona evrov, pa je pogrešala načrt odplačevanja teh obveznosti.

Erik Logar je opozoril na podatek, da zbirni center v Ljubevču ne obratuje skladno z zakonodajo, saj je odprt premalo ur na teden. Zanimalo ga je tudi kako preprečiti nenadzorovano krajo vode iz vodovodov. Opozoril je tudi na to, da številni občani poročajo o tem, da komunalci ločeno zbrane odpadke pobirajo z le enim tovornjakom.

svet-idrija-5--17-7-020.jpg
svet-idrija---17-7-020.jpg

Marija Bizjak Pavšič je poudarila, da so za ažurno vodenje podjetja nujni tudi podatki o obveznostih, ki jih imajo kupci do komunale. Gregor Rupnik je povedal, da se ljudje trudijo, da embalažo in komunalne odpadke ločujejo, na ekoloških otokih pa teh odpadkov nimajo kam odložiti. Ugotovil je še, da ekoloških otokov nihče ne čisti in to meče čudno luč na komunalo.

Tatjana Majnik je povedala, da občanom veliko pomeni, ko vidijo delavce komunale pri zavzetem delu. Pohvalila jih je, da so cesto v Belo zelo lepo uredili. Kritičen do delovanja komunale pa je bil Bojan Režun. Ugotovil je, da so kontejnerji polni in zato ljudje nimajo kam odložiti odpadkov. Ekoloških otokov v mestu skoraj ni. Idrija ima le kontejnerje, ki so postavljeni na improviziranih površinah. »Žal je tudi ta neurejenost odraz lokalne skupnosti. Idrija je zelo umazana in to še posebej velja za središče mesta.«

Roberta Šinkovca je zanimalo pri kakšni količini ločeno zbranih odpadkov bodo začele za občane cene komunalnih storitev padati. Po njegovem mnenju bi morali biti občani, ki vestno ločujejo, za to tudi primerno nagrajeni. Pri 166.000 evrih dolga občanov do komunale pričakuje intenzivno izterjavo.

Miha Velikanje je vprašal koliko terjatev ima komunala do prejšnjih upravljavcev stanovanj in če se ukvarja tudi z izterjavo sredstev rezervnih skladov. Občinski svetniki so razpravo sklenili brez sprejemanja sklepov. Upravi javnega podjetja so priporočili izdelavo sanacijskega načrta s konkretno časovnico.

komunala-17-4-2020-2.jpg