Idrija in pika

Objavljeno: torek, 17. 11. 2020 ob 15:54 - posodobljeno: sreda, 18. 11. 2020 ob 9:37 | Damijan Bogataj

Zavod za turizem Idrija je predstavil novo celostno grafično podobo Idrije. Doslej zelo različne rabe grafičnih sporočil bodo z leti poenotili. Avtor nove podobe je Peter Lahajnar iz Zavoda ID20 ob pomoči Jane Vilman.

Oblikovanje nove celostne grafične podobe Idrija je bila ena od pomembnejših programskih nalog, ki so jih avtorji zapisali v Strategiji razvoja turizma v Občini Idrija. Kot je na predstavitvi poudarila Maša Čibej iz Zavoda za turizem Idrija, ki je koordinirala projekt, je ustvarjalne moči pri oblikovanju v vlogi svetovalcev in konzultantov združilo sedem partnerjev, ki se na tak ali drugačen način v praksi ukvarjajo s turizmom ali pa dediščino v najširšem pomenu besede.

Lastnik destinacijske znamke je Občina Idrija, za upravljanje pa je pooblaščen Zavod za turizem Idrija

Ključ do uveljavitve nove grafične podobe pa je po mnenju strokovnjakov v njegovi kontinuirani uporabi in v doslednem upoštevanju pravil, ki so zapisana v priročniku o celostni grafični podobe. Ta dokument bo v nekaj dneh dosegljiv na spletni strani idrijskega zavoda za turizem. Vsem, ki se pri uporabi ne bi znašli, pa so na zavodu zagotovili možnost posvetovanja z avtorjem, tako da bi bilo kar najmanj odstopanj od njegovih grafičnih zamisli.

Na zgodovinskih objektih, ki so jih v preteklih letih označili z drugačnimi grafičnimi rešitvami, pa po mnenju avtorjev nove podobe ni smiselno na silo postavljati novih označevalnih tabel. Novo podobo naj bi smiselno upoštevali ob redni menjavi označevalnih tabel.

Izdelovalci nove grafične podobe so za opravljeno delo prejeli 22.900 evrov iz občinskega proračuna. 80 % tega zneska bo dobila občina povrnjenega iz sklada EU.

Dokončanje izdelave nove podobe je pozdravil tudi župan Tomaž Vencelj, ki model sodelovanja vseh partnerjev vidi kot primer dobre prakse, ki obeta. Desetletne zamere med posameznimi akterji očitno z leti postajajo preteklost in na obzorju so nova sodelovanja v spoznanju, da povezani v strpnosti s podobnimi cilji lahko dosežejo več. Posebej pa ga veseli dejstvo, da bo na račun nove celostne grafične podobe Idrija tudi v državi in svetu bolj prepoznavna in z večjim ugledom.

Nova podoba je nastajala pod streho Zavoda za turizem Idrija, ki ga vodi direktorica Valerija Božič. Njej je uspelo povezati domače kreativne mojstre z izkušnjami poznavalcev tega področja. Med uveljavljene strokovnjakinje na področju komuniciranja vsekakor sodi Jana Vilman iz Bohinja, ki že vrsto let sodeluje z zavodom. Zato je bilo njeno delo pri oblikovanju celostne grafične podobe logično nadaljevanje utečenih sodelovanj. Po mnenju Vilmanove programska naloga ni bila mačji kašelj. Z avtorjem sta morala upoštevati številna strokovna merila in zgraditi celotno grafično hierarhijo.

Kot je v obsežni predstavitvi preko Zoom konference poudaril oblikovalec Peter Lahajnar iz Zavoda ID20, se je ekipa že na začetku dela soočila z dejstvom, da so se nosilci programov v Idriji že doslej predstavljali preko vsaj šestih različnih grafičnih podob. Zasnova nove, enotne podobe, temelji na uporabi preprostega napisa Idrija, ki mu je dodana še pika. Slednja naj bi bila nosilka sporočila kot kapljica živega srebra ali pa glava bucike, ki je nepogrešljiv pripomoček za klekljanje čipk. Pri uporabi logotipa so določili razmerja in načine uporabe ter tudi barvne lestvice. Najvpadljivejša je vsekakor uporaba v rdeči barvi, saj je to barva kristala cinabarita, ki je stoletja spremljal delo idrijskega rudnika.

navednice-modre_edited.png

Na svetu je zelo malo destinacij, ki imajo tri Unesco znake.

JANA VILMAN

oblikovalka