Hidria ima novo vodstvo

Objavljeno: 9. 10. 2020 ob 13:34 | Spletno uredništvo

Iz Hidrie so sporočili, da imajo po novem spremenjeno kadrovsko sestavo v vodstveni ekipi. V podjetju H&R d.d., krovni družbi in lastnici skupine Hidria, je mesto predsednice upravnega odbora prevzela Andra Krapš Rejc, njen namestnik je postal Dušan Lapajne. V upravnem odboru so še Edvard Svetlik, Urška Svetlik in Iztok Seljak.

Z današnjim dnem je začel delovati tudi nov poslovodni odbor Hidrie d.o.o., ključnega podjetja v skupini Hidria. Po novem ga sestavljajo predsednik Bojan Gantar ter člani Dušan Lapajne, Andrej Rejc, Iztok Seljak in Simon Velikonja. »S tem se zagotavlja kontinuiteta vodenja Hidrie, istočasno pa se v poslovne procese vnaša sveže dodatne moči,« je zapisal Erik Blatnik iz PR službe Hidrie ter dodal, da bo novo vodstvo poleg nadaljnjega spopadanja s koronakrizo in zagotavljanja uspešnega tekočega poslovanja, največjo pozornost namenilo še boljšemu izkoriščanju velikih razvojnih priložnosti. Hidria bo krepila programe digitalizacije, senzorike in hibridizacije/elektrifikacije mobilnosti, kjer imajo primerjalne prednosti.

Poleg sprememb upravljanja v družbi H&R d.d., glavni lastnici skupine Hidria, je nov tudi nadzorni svet Hidrie Holdinga d.o.o.. Poleg dozdajšnjih predsednice nadzornega sveta Andre Krapš Rejc in njenega namestnika Edvarda Svetlika, je namesto Bojana Gantarja v nadzorni svet imenovan Alex Luckmann. Vodstvena struktura Hidrie Holdinga d.o.o. ostaja nespremenjena in jo tudi po teh kadrovskih rošadah vodijo trije direktorji: Iztok Seljak, Dušan Lapajne in Gašper Svetlik.

Andra Krapš Rejc je prevzela mesto predsednice upravnega odbora