STUDIO

Gradbinci imajo v Triglavski ulici popravni izpit

Objavljeno: sreda, 27. 10. 2021 ob 14:34 | Spletno uredništvo

Občina Idrija vsako leto za občinske investicije in vzdrževanje nameni okoli 2 milijona evrov. Smotrno porabo tega denarja usmerja občinski svet, v sklopu občinske uprave pa deluje oddelek za investicije, ki je pristojen za izvajanje in spremljanje teh javnih investicij. V oddelku so zaposleni štirje strokovnjaki, njihovo delo pa usmerja podžupan Branko Lapajne.

Občina mora skrbeti za primerne pogoje delovanja občinskih javnih zavodov kot so osnovne šole, zdravstveni dom, knjižnica in podobno ter tudi za ceste in javne poti in to idrijski občini povzroča velike skrbi. Občina ima nadpovprečno dolgo cestno omrežje, ki je speljano po geografsko zahtevnem ozemlju, država pa ji ne prizna povečanih stroškov za vzdrževanje in zimsko službo.

Med najodmevnejše projekte iztekajoče se gradbene sezone vsekakor sodi rekonstrukcija Triglavske ulice v Idriji, ki je po dolgih desetletjih dočakala obnovo. Občina je plačala ureditev celotne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije, razsvetljave in pločnikov za pešce. Ob naštetem so dotrajane podporne zidove zamenjali za nove in na celotnem območju ulice položili novo asfaltno prevleko.

triglavska-ulica-27-10-2021-3.jpg

Zaradi ugotovljenih napak je občina zadržala plačilo računa in bo vztrajala pri sanaciji nekakovostno opravljenih del. Izvajalci so reklamacijo načeloma priznali, kdaj bodo napake odpravili, pa še ni jasno, saj jih pri tem utegne prehiteti zima.

Na javnem razpisu je bilo izbrano gradbeno podjetje iz Ljubljane, ki se je v pogodbi o izvedbi del zavzelo za pravočasno končano in kakovostno gradnjo.

Ob koncu gradnje pa so domačini in vsakodnevni uporabniki ceste začeli ugotavljati, da so pokrovi na kanalizacijskih jaških vgrajeni neprimerno. Sporne so bile predvsem višine teh jaškov, saj so vozila ob vožnji preko prenizko vgrajenih jaškov povzročala hrup. Zaradi številnih pritožb in celo razprave na zasedanju občinskega sveta je občina naročila študijo pri certificiranem zavodu o kakovosti izvedenih del. Nesporno so ugotovili, da so jaški vgrajeni neprimerno ter da debelina asfaltne prevleke ni skladna s pogodbo. Ob dodatni analizi strukture asfalta pa se je ugotovilo še to, da tudi asfalt po strukturi ni tak, kot je bilo določeno v razpisu in kasneje zapisano še v pogodbi.

Zaradi ugotovljenih napak je občina zadržala plačilo računa in kot je v pogovoru v TV studiu Idrijskih novic povedal podžupan Branko Lapajne, bo občina vztrajala pri sanaciji nekakovostno opravljenih del. Izvajalci so načeloma priznali reklamacijo, kdaj bodo odstranili nov asfalt in popravili višine pokrovov ter ponovili polaganje asfalta pa še ni jasno, saj jih pri teh delih sedaj utegne prehiteti zima.

VIDEO POSNETEK

branko-lapajne-27-10-2021-3.jpg

AUDIO POSNETEK

Branko Lapajnepodžupan Občine Idrija
00:00 / 15:57
navednice-modre_edited.png

Preko javnega naročila moramo imeti v izboru najcenejše izvajalce, ki pa niso nujno tudi najboljši in nam kasneje prinesejo nemalo težav.

»Zagotavljanje kakovosti izvedenih gradbenih del je naša primarna naloga,« je povedal podžupan Branko Lapajne ter dodal, da mora občina kot dober gospodar skrbeti za smotrno porabo našega skupnega denarja. Napovedal je še, da bodo v oddelku za investicije v tem in prihodnjem mesecu dokončali projektno nalogo za gradnjo telovadnice v Godoviču in prenovo šole ter dozidavo telovadnice v Ledinah.

Kako je pojasnil zaplete z gradnjo in odpravljanjem reklamacij na vrtcu v Spodnji Idriji, ki je občino stal kar štiri milijone evrov, in zakaj celo na Vojskem zime niso več take kot nekoč, pa poglejte v posnetku pogovora iz TV studia Idrijskih novic. S podžupanom Brankom Lapajnetom se je pogovarjal urednik Damijan Bogataj.