Gledališki praznik v mestu

Idrija, 11. novembra 2019

Damijan Bogataj

Z velikim uspehom so idrijski ljubiteljski gledališčniki minuli konec tedna na premieri in ponovitvi odigrali predstavo ob praznovanju 250-letnice postavitve gledališkega poslopja in 130-letnici delovanja društva.

gledalisce-2-11-11-019.jpg

Na odru današnjega filmskega gledališča so združili moči igralci mlajše generacije in starejši, ki se z gledališčem ukvarjajo ljubiteljsko že desetletja. Scenarij za igro je napisal Aleš Čar, dodelali pa so ga režiserka predstave Ana Kržišnik Blažica in člani igralskega kolektiva. Ob dejstvu, da oder v filmskem gledališču nima nobenih spremljajočih prostorov, kot so bile nekdaj garderobe in pomožni prostori, je režiserka spretno in smiselno vpletla te prostorske omejitev v zgodbo o gledališču in mestu, kjer je bilo zgrajeno. V predstavi ob jubileju so gledališčniku uprizorili nekaj ključnih trenutkov v zgodovini od gradnje pa do delovanja v različnih zgodovinskih obdobjih.

Poslopje je v 250 letih doživelo marsikaj. Zgrajeno kot gledališče je služilo tudi kot skladišče gasilske opreme in konjušnica, v drugi petletki po drugi vojni pa doživelo predelavo v kino. Številne generacije Idrijčanov se še spominjajo prizorov, ko so sami stali v dolgih vrstah za nakup vstopnic za kino predstave. S prihodom televizije in interneta se je zanimanje za filmsko gledališče zmanjšalo in to je delilo usodo nekdanjega teatra. Brez publike je zdrsnilo v krizo. Ko so velemožje ugotovili, da od vstopnic kino poslovno ne preživi, so ga najprej priključili krajevni skupnosti, ga kasneje oddali v najem in potem priključili knjižnici. Slednja mu je dala novo večmedijsko življenje in mestu ohranila hišo, na katero bi morali biti Idrijčani ponosni.

gledalisce-4-11-11-019.jpg

Vsi nastopajoči v predstavi so se odlično odrezali, saj je vsak odigral po več vlog. Posebej velja omeniti imenitna Tomaža Bizjaka in Tomaža Marinka ter med igralkami Soniko Kovačič. Med mlajšimi igralci pa sta predstavi dali pomemben pečat Maja Vogrič ter Daša Vončina. V zadnjem delu predstave smo videli nekaj videospominov nekdanjih igralcev, ki so pripovedovali o delovanju dramatičnega društva v preteklosti, vendar pa zaradi tehničnih težav niso dosegli načrtovanega učinka. Posebej so se vsi člani igralskega zbora izkazali kot odlični pevci.

Kot režiserka in soscenaristka ter dramaturginja se je pod predstavo podpisala Ana Kržišnik Blažica. Vsi zamudniki si lahko predstavo ob jubileju ogledajo v Idriji prihodnji konec tedna.

gledalisce-1-11-11-019.jpg
gledalisce-6-11-11-019.jpg
gledalisce-8-11-11-019.jpg
gledalisce-7-11-11-019.jpg