Glasbena čipka iz Idrije odmeva

Objavljeno: torek, 13. 4. 2021 ob 7:35 | Avtorica besedila: Marija Rijavec

Konec februarja in začetek marca je prek spleta potekalo mednarodno tekmovanje Glasbena čipka iz Idrije, ki sta ga organizirala KUD Glasbene muze in Glasbeni center Ad Libitum. Na tekmovanje se je prijavilo 276 kandidatov iz 29 držav od Poljske, Nemčije, Srbije, Makedonije, Hrvaške do Izraela, Kitajske,Tajske, Amerike, Velike Britanije, Romunije in Moldavije. Tekmovalce je ocenjevalo 27 članov mednarodne žirije. V tekmovanje so se lahko prijavili glasbeniki, ki igrajo violončelo, violino, harmoniko, flavto, kitaro in klavir.

glasbena-cipka-13-4-2021-3.jpg

vse fotografije: spletni arhiv Glasbene čipke iz Idrije

Zamisel za spletno tekmovanje je oblikovala predsednica društva Maja Tajnšek. S tekmovanjem je želela predvsem mladim glasbenikom dati priložnost, da javnosti pokažejo svoje glasbeno znanje tudi v času, ko so glasbene šole in koncertne dvorane zaprte. Zgledovala se je po primerih iz tujine, kjer so lani in letos pripravili že več podobnih spletnih tekmovanj.

Koncept tekmovanja so snovalci temeljito dodelali. Poskrbeli so za klekljane note in violinski ključ, za izdelavo posebnih letakov in medalj ter diplom z motivi klekljanih not. Kot je povedala Maja Tanjšek, je roko sodelovanja najprej ponudila domačim uveljavljenim glasbenikom. K sodelovanju je povabila skladatelja Alda Kumarja in harmonikarja Marka Hatlaka, ki sta zaradi zasedenosti odklonila sodelovanje; flavtist Cveto Kobal pa je povabilo z veseljem sprejel.

Na tekmovanju je sodelovalo

 • 10 harmonikarjev

 • 15 kitaristov

 • 37 violončelistov

 • 31 violinistov

 • 9 flavtistov

 • 3 kljunaste flavte

 • 7 klavirskih duov

 • 15 komornih skupin in ansamblov

 • 149 pianistov

Poleg teh je k sodelovanju pritegnila še umetnike iz tujine, ki so tekmovalce ocenjevali prek posnetkov na YouTube kanalu. »Izjemno visok nivo tekmovalcev vseh starosti in odličen odziv sodelujočih sta nagrada za izjemno veliko delo, ki je bilo vloženo v projekt in motivacija za drugi del tekmovanja Glasbena čipka iz Idrije, ki se obeta konec junija,« je povedala Maja Tajnšek.

Pri projektu so ob že omenjenih glasbenih učiteljev sodelovali tudi Maja Svetlik iz Čipkarske šole Idrija, Društvo klekljaric Idrijske čipke, odsek Spodnja Idrija, Petra Marinko Rus, Vasilija Podobnik Kobal, Nataša Ivanovic, Tomi Tajnšek, Anja Deželak, Založba Bogataj in Zavod za turizem Idrija. Posnetki vseh zmagovalcev so javno dostopni na Facebook strani projekta Glasbena čipka iz Idrije in YouTube kanalu. Še posebej izstopajoči so tekmovalci z doseženimi 100 točkami. To so bili pianistka Nuo Cheng iz Našic na Hrvaškem, violinistka Zarema Sitshayera iz Kijeva v Ukrajini, pianistka Danica Pandurovic iz Šabca v Srbiji, pianist Nutdanai Nimitrungrot s Tajske ter godalni ansambel Camerata Laibach iz Ljubljane.

navednice-modre_edited.png

Izjemno visok nivo tekmovalcev vseh starosti in odličen odziv sodelujočih sta nagrada za izjemno veliko delo, ki je bilo vloženo v projekt.

MAJA TAJNŠEK

vodja tekmovanja

Vodja tekmovanja, profesorica Maja Tajnšek, je z izvedbo projekta zadovoljna in že pogleduje v prihodnost. »Projekt je osrečil mnogo mladih duš, ki so lahko vsaj na tak način pokazali svoje sposobnosti, tako da društvo že sprejema vprašanja in pobude za naprej. Drugi del Glasbene čipke iz Idrije se bo zgodil konec junija, ko se bodo imeli možnost predstaviti kandidati na tistih instrumentih, ki sedaj niso bili zastopani.«

 • pianistka Nuo Cheng s Hrvaške

 • violinistka Zarema Sitshayera iz Ukrajine

 • pianistka Danica Pandurovic iz Srbije

 • pianist Nutdanai Nimitrungrot s Tajske

 • godalni ansambel Camerata Laibach iz Ljubljane

Tekmovalci z doseženimi 100 točkami