Gimnazija na daljavo

Objavljeno: 8. 4. 2020 ob 7:34 / zadnji poseg: 8. 4. 2020 ob 7:47 - Avtor: Damijan Bogataj

Tako kot domala vse, je tudi gimnazijce, povsem nepripravljene doletel odlok o zaprtju šol in s tem prehod na izobraževanje na daljavo. Sprva so mislili, da se bo treba organizirati zgolj za dva tedna, toda kaj kmalu se je pokazalo, da bo potrebno na tak način delovati daljše obdobje, morda celo do konca šolskega leta.

gimnazija-7-4-20.jpg

»Pred drugačnim načinom dela smo se naenkrat znašli vsi - učitelji, dijaki in starši. Če je bila sprva naša največja bojazen, da bodo dijaki zaprtje šole razumeli kot podarjene počitnice, so nas ti s svojim aktivnim odzivom prijetno presenetili. Tudi oni se zavedajo odgovornosti za svoj uspeh, mi pa jih poskušamo z različnimi orodji na daljavo pri tem podpreti,« je povedala ravnateljica idrijske gimnazije Karmen Vidmar. Po tehničnih težavah, ki so bile posledica preobremenitev Arnesa in eAsistenta, se je vzpostavilo stabilno okolje in nov ritem dela. Stekle so že prve razredne ure, predavanja v živo, konzultacije in druge oblike učne pomoči. Pri tem si učitelji pomagajo s komunikacijskimi kanali preko eAsistenta, spletnih učilnic, Skypa, elektronske pošte, spletne platforme Cisco webex in drugih. Dijaki oddajajo opravljene naloge, učitelji pa jim vračajo povratne informacije. Tudi na pomen športne aktivnosti dijakov niso pozabili, saj s svojimi nasveti in usmeritvami nad njimi bdijo učitelji športne vzgoje. Takšna oblika dela od dijakov zahteva veliko organiziranosti in samodiscipline. Prav tako pa je zahtevna tudi za učitelje, saj jih nihče ni usposabljal za takšno obliko dela. »Zato iskrena zahvala tudi njim, da po svojih najboljših močeh skušajo pomagati dijakom pri usvajanju novih znanj. Posebno skrb smo namenili tudi dijakom, ki imajo težave zaradi slabše opremljenosti z računalniki ali dostopom do interneta,« je še dodala ravnateljica. Na podlagi pridobljenih informacij o potrebah jim skušajo pomagati. Vsi dijaki nimajo optimalnih možnosti za delo na daljavo in zato je potrebno prilagajati izobraževalni proces tudi njim. »Povratna informacija, ki jo dobimo s strani dijakov, za tako za nas še kako pomembna, saj si želimo, da dijaki napredujejo in pri tem usvojijo ustrezna znanja. Vsekakor moramo spremljati njihovo obremenjenost in se v teh razmerah držati načela manj je več, tudi na račun kakšne učne vsebine. To bodo nadoknadili, ko se bo pouk ponovno ustalil.«

Trenutno so vse šole še pred enim novim izzivom - to je preverjanje in ocenjevanje znanja. Nekateri učitelji in dijaki so se že opogumili in pristali na alternativni način ocenjevanja, kljub temu, da šole s strani ministrstva niso dobile še nobenih usmeritev. Prav poseben izziv pa bo izvedba letošnje mature. Zaenkrat ostaja v predvidenih rokih, zato se morajo maturantje v teh nenavadnih okoliščinah nanjo pripravljati tako, kot če bi pouk tekel običajno.

»Težave so kot sonce. Če pogledaš vanj, te zaslepi, če greš naprej, ti razsvetli celo pot,« je še dodala ravnateljica idrijske gimnazije Karmen Vidmar.

karmen vidmar-7-4-20.jpg
navednice-rdece.jpg

Pred drugačnim načinom dela smo se naenkrat znašli vsi - učitelji, dijaki in starši. Če je bila sprva naša največja bojazen, da bodo dijaki zaprtje šole razumeli kot podarjene počitnice, so nas ti s svojim aktivnim odzivom prijetno presenetili.

 

KARMEN VIDMAR

ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija