AKTUALNO

Gasilci rešujejo vodovod v Godoviču

Objavljeno: ponedeljek, 21. 6. 2021 ob 14:24 - zadnja posodobitev: 22. 6. 2021 ob 8:47 | Damijan Bogataj

V Godoviču se že več let srečujejo s težavami pri vodooskrbi prebivalstva. Zapleti z vzdrževanjem črpališča in javnega vodovoda pa so tokrat presegli mejo običajnega. Godovič je ostal brez vode in na pomoč so priskočili gasilci. Ti vsak dan iz Idrije v Godovič prepeljejo 140 m3 vode za najnujnejše potrebe prebivalcev. Kdaj bo črpališče za vodovod v Godoviču spet delovalo, na komunali v Idriji ne vedo.

godovic-21-6-2021-flyuptothesky-2.jpg

Težave z vodovodom v Godoviču niso od včeraj. Komunala Idrija, ki vzdržuje ta vodovodni sistem, že več let opozarja na velike izgube, ki so posledica puščanja glavnega voda od Veharš do Godoviča. Kot je na eni zadnjih sej napovedal župan Tomaž Vencelj, bo občina naročila vgradnjo posebnih merilcev, s pomočjo katerih bodo lažje določili odsek, kjer se izgubi največ vode. Trasa od Veharš do Godoviča poteka tudi po kraškem terenu in zato na površini ni mogoče na hitro odkriti mesta puščanja.

Problematika redne vodooskrbe Godoviča pa se je resneje zapletla v začetku meseca, ko je odpovedala glavna črpalka v vrtini Pikejce na Veharšah. Vzdrževalci so črpalko potegnili iz vrtine in jo odpeljali na servis. Mojstri so po pregledu naprave ugotovili, da so poškodbe preveč hude in da servis ni smiseln. Občina je že naročila novo črpalko, ki bo stala 6.200 evrov, ker pa dobavitelj te črpalke ni imel na skladišču, bodo morali na komunali na prevzem nove črpalke pač počakati. V trenutku, ko so prenehali s črpanjem vode iz vrtine, pa so se hitro začele zmanjševati tudi zaloge vode v vodohramih. V Godoviču stanovalci vsak dan porabijo od 120 do 140 m3 vode. Ob prepovedi uporabe vode za zalivanje vrtov in pranje avtomobilov so v reševanje nujne vodooskrbe vključili gasilce. Ti sedaj že skoraj tri tedne z gasilskimi cisternami PGD Idrija in Spodnja Idrija iz Idrije v Godovič vozijo vodo. Stroške teh prevozov bodo plačali vsi občani občine Idrija, ki so priključeni na vodovodni sistem, saj jih na komunali tolmačijo kot »stroške vzdrževanja vodovodnega sistema«.

gasilci-21-6-2021.jpg

Stroške prevozov bodo plačali vsi občani občine Idrija, ki so priključeni na vodovodni sistem

vodovod-10-11-2020.jpg

Poznavalci razmer ob tem poudarjajo, da se tehničnim napakam na črpališčih res ni mogoče izogniti. S preudarnimi investicijami pa bi lahko taka tveganja bistveno zmanjšali. Zamisel, da bi tudi višinske vodovode povezali v enotni sistem, ni nova. Če bi bila dograjena že večkrat napovedana povezava med Ledinskim in Veharškim krakom vodovoda, bi sedaj izpad črpališča v Pikejcah brez težav premostili. V razvojnih načrtih občine je sedaj predvidena druga povezava in sicer iz Idrije preko Ljubevča in Jeličnega Vrha do Dol, od tam naprej do Veharš pa je povezava že zgrajena. To pomeni, da bi v primeru izpada črpališča Pikejce Godovič brez težav oskrbovali z vodo iz Idrijske Bele, kjer sedaj pridobijo bistveno več vode, kot pa jo porabijo za oskrbo Idrije in Spodnje Idrije. Dobra stran nove trase pa je tudi ta, da bo z gospodinjsko pa tudi požarno vodo opremljeno območje Cegovnice, Ljubevča in Jeličnega Vrha. Trase so na občini že določili in sedaj zbirajo soglasja za služnost ter pripravljajo drugo dokumentacijo. Ti postopki naj bi trajali še celo letošnje in prihodnje leto, delovni stroji pa naj bi prve metre novega povezovalnega vodovoda položili v letu 2023. Takrat je v občinskem proračunu nekaj sredstev rezerviranih tudi za to investicijo. Koliko bo znašala vrednost celotne investicije, še ni znano. Po izkušnjah sodeč pa gre za zahteven projekt z verjetno večmilijonskim vložkom občine.