Eta zahteva primerno cesto in stanovanja

Objavljeno: 19. 2. 2020 ob 14:54 / posodobljeno: 19. 2. 2020 ob 15:55

Cerkno potrebuje stanovanja in boljšo cesto čimprej, saj se bo v nasprotnem primeru nadaljevalo izseljevanje. Pod vprašajem bo tudi obstoj delovnih mest v največji tovarni Eta. To so poudarili na tiskovni konferenci po delovnem srečanju predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, podjetja Eta in Občine Cerkno.

Avtor: Damijan Bogataj

eta-19-2-2020.JPG

Ker spretni manipulatorji spet zavajajo javnost s kar devetimi različicami predora na zaključku 4. razvojne osi med Cerknim in Gorenjsko, so Cerkljani enotni v ugotovitvi, da na obljubljeni predor srednjeročno ne gre resno računati. »Cesto, ki bo primerna za prevoz ljudi in tovora, potrebujemo sedaj,« je bil jasen Robert Vuga, direktor podjetja Eta d.o.o. Cerkno.

Eta je lansko poslovno leto zaključila nad pričakovanji. Kljub temu, da vseh številk o lanskoletni uspešnosti še niso zbrali, je direktor povedal, da podjetje posluje stabilno in da so s pozitivnim poslovnim izidom zadovoljni tudi lastniki. »Koncern E.G.O. je pred resno notranjo reorganizacijo in Eta bo v prihodnje še pomembnejši člen v verigi podjetij te multinacionalke,« je povedal direktor Robert Vuga in izpostavil težave, ki jih imajo velika podjetja na podeželju. Eta je zrasla iz majhnega obrata po drugi svetovni vojni in v najboljših letih zaposlovala zavidljivih 1.800 delavcev. Danes jih ima službo v Eti polovica, a so ti na račun avtomatizacije in digitalizacije ter smelega uvajanja sklopov po načelih industrije 4.0 bistveno bolj učinkoviti. Generacije podjetju predanih delavcev so ustvarile današnjo Eto, ki je po krčenju in izselitvi iz poslopij nekdanje vojaške kasarne zaživela novo poslovno življenje. Za obstoj tovarne in njen razvoj pa nujno potrebujejo mlade in izobražene kadre, ki pa jih v Cerkno le težko dobijo. Občina se sooča s krčem na področju stanovanjske gradnje in desetletji izgubljenih priložnosti za ureditev primernih cestnih povezav.

navednice-rdece.jpg

Gospodarstvo v Cerknem, Spodnji Idriji in Idriji je v mnogih elementih lahko za zgled drugim gospodarskim subjektom v celi regiji.

 

Nevenka Volk Rožič

navednice-rdece.jpg

Potrdim lahko, da imamo na občini že pripravljen osnutek občinskega odloka, s katerim bomo obdavčili vse nepozidane zazidljive parcele. S tem bomo lastnike spodbudili k prodaji parcel in omogočili novogradnjo.

 

Gašper Uršič

Kot je danes na Eti na srečanju z novinarji po pogovorih z vodstvom podjetja in predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije povedal župan Gašper Uršič, je občina naredila več konkretnih korakov k izboljšanju razmer. Potrdil je navedbe v medijih, da je kar 45 odstotkov zazidljivih parcel v Cerknem in okolici še nepozidanih in zato jim urbanisti ne dovolijo povečevanja območij za stanovanjsko gradnjo. In ker lastniki teh zazidljivih zemljišč nočejo sami pozidati ali pa zemljišč prodati in novim lastnikom s tem omogočiti gradnjo, bo občina uvedla nov davek. »Potrdim lahko, da imamo na občini že pripravljen osnutek občinskega odloka, s katerim bomo obdavčili vse nepozidane zazidljive parcele. S tem bomo lastnike spodbudili k prodaji teh parcel in posredno omogočili gradnjo novih stanovanjskih hiš. Ob tem pa se intenzivno pogovarjamo tudi z gradbenim podjetjem, da bo na mestu sedanje policijske postaje zgradilo stanovanjski stolpič. Ti ukrepi bodo izvedeni takoj, saj v Cerknem ne moremo čakati v nedogled,« je bil odločen župan Gašper Uršič.

Da so zadeve res alarmantne, je potrdil direktor Robert Vuga z navedbo, da si Eta v prihodnjih tednih obeta potrditev selitve nekaterih programov znotraj skupne E.G.O v Cerkno. »To bo utrdilo poslovanje in širilo tudi število zaposlenih,« je še dodal direktor, ki opozarja na to, da je Eta družbeno odgovorno podjetje, ki razvoj vidi le v povezovanju z zaposlenimi in s krajem. Če pa zaposleni nimajo urejenega stanovanjskega problema ali če se v Cerkno ne morejo pripeljati po primerni cesti, potem je tovarna na dolgi rok obsojena na nazadovanje. Če se zadeve ne bodo uredile, potem ni daleč odločitev lastnikov, da vitalne programe preselijo v okolja, kjer težav s cestami in stanovanji pač nimajo.

Za drugačno prihodnost se je zavzela Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Po njenem mnenju je cesta od Škofje Loke do Cerknega potrebna takojšnje sanacije. Ljubljana ne more postati edino industrijsko in upravno središče države. »Nujno je uveljaviti načela policentričnega razvoja in tovarna Eta v Cerknem je zgleden primer industrije, ki zaposluje veliko ljudi in je tudi v mednarodnih okvirih upoštevanja vreden sogovornik. Lastniki pa se lahko čez noč odločijo za selitve programov in opustijo aktivnosti v Cerknem, če država ne bo poskrbela za ceste in občina ne bo imela posluha za stanovanja,« je menila Sonja Šmuc.

Za obstoj tovarne in njen razvoj nujno potrebujejo mlade in izobražene kadre, ki pa jih v Cerkno le težko dobijo.

eta-19-2-2020-3.JPG

Analize dnevnih migracij jasno kažejo na to, da se ljudje vozijo ali pa preseljujejo na območja, kjer je razvita industrija z jasno vizijo prihodnosti. Vizijo v podjetju Eta d.o.o. Cerkno imajo, poznajo tudi korake, s katerimi bodo korenito izboljšali stanje cest in zadrege s stanovanji, a so pri tem sami skoraj nemočni.

»Ko v podjetju zaznamo problem, se v nekaj urah sestanemo in zadevo rešimo,« je na srečanju s poročevalci povedal tehnični direktor Andrej Grah. Izkušnja ob opozarjanju na ceste težave in pomanjkanjem stanovanj pa kaže, da javna uprava na državni in lokalni ravni potrebuje mesece in mesece ter včasih celo leta preden se uradniki dogovorijo za konkretne rešitve.

eta-19-2-2020-2.JPG

Po mnenju Sonje Šmuc, generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije, je cesta od Škofje Loke do Cerknega potrebna takojšnje sanacije.

Gre za cestni odsek, ki je zaključek enega od krakov četrte razvojne osi. Na pomen te pa redno opozarjajo predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti od Bovca, Kobarida, Tolmina do Mosta na Soči. Za celotno Posočje je ta cestna povezava najkrajša linija do osrednje Slovenije in zato bi morali to cesto že zdavnaj urediti. Potem ko so gradbeniki zgledno popravili in razširili cestišče od Želina do Mosta na Soči, je ostala povezava od Želina do Cerknega in naprej do Gorenje vasi v katastrofalnem stanju.

»Gre za 16-kilometrski odsek in na tem odseku je takojšnje sanacije potrebnih le 6 kilometrov ceste, saj so se to zimo na nekaterih odsekih že porušili podporni zidovi,« je povedal direktor Robert Vuga, ki cesto dobro pozna, saj se po njej vsak dan vozi na delo v Cerkno.

In če se bodo pogoji poslovanja za podjetje Eta v Cerknem res izboljšale, potem ima podjetje ob solidnem poslovanju odprta vsa vrata tudi za širitev in razvoj novih programov. Ti pa bodo prinesli tudi nova delovna mesta in razvoj tovarne ter napredek v celotni občini in regiji.

»V Eti časa nimamo več. Zadeve je treba resno pospešiti in k reševanju ceste ter gradnji stanovanj pristopiti takoj,« sta bila odločna Andrej Grah in Robert Vuga.

»V Eti tega časa nimamo več. Zadeve je treba resno pospešiti in k reševanju ceste ter gradnji stanovanj pristopiti takoj,« sta bila odločna Andrej Grah in Robert Vuga.

Policentrični razvoj države in regij je jasno podprla tudi Nevenka Volk Rožič iz novogoriške izpostave Gospodarske zbornice Slovenije. »Gospodarstvo v Cerknem, Spodnji Idriji in Idriji je v mnogih elementih lahko za zgled drugim gospodarskim subjektom v celi regiji in zato so ukrepi na področju cest in zagotavljanja stanovanjskih zmogljivosti nujne,« je še poudarila Nevenka Volk Rožič. Sicer pa urejena cesta čez Kladje ni samo v interesu Cerkljanov in največje tovarne.

navednice-rdece.jpg

Gre za 16-kilometrski odsek, na katerem je takojšnje sanacije potrebnih 6 kilometrov ceste, saj so se to zimo na nekaterih odsekih že porušili podporni zidovi.

 

Robert Vuga