Eta šolarjem podarila računalnike

Cerkno, 29. novembra 2019

Damijan Bogataj

Osnovna šola Cerkno, ki skrbi tako za šolarje kot tudi za otroke v vrtcu, je pred dnevi prejela pomembno donacijo. Podjetje Eta je šoli podarilo dvajset sodobnih računalnikov in s tem odprlo velika vrata v prihodnost. Na šoli so ob prejeti donaciji navdušeni.

december2.jpg
11.jpg

Osnovna šola Cerkno je z nekaj več kot 350 učenci v šoli in 160 otroki v vrtcu osrednja vzgojno-izobraževalna ustanova v kraju in občini. Šola sicer vsako leto namenja nekaj denarja za posodabljanje različnih informacijskih tehnologij, a le s težavo drži korak z vse hitrejšim razvojem na tem področju. Računalniki in ostale sodobne informacijske tehnologije v sodobnih šolah predstavljajo nujno opremo. 

racunalniki_ETA_s2.JPG

Izvajanje sodobnega učno-vzgojnega procesa bi si brez uporabe računalniške opreme težko zamislili. Razvijanje računalniških znanj je pomembno tako na šolski poti otrok, kakor tudi v okviru različnih delovnih mest, ki jih bodo zasedli ob koncu svoje izobraževalne poti. Kako pomembno je vlaganje v mlade in jim ob strokovni podpori pedagoškega kadra omogočiti delo s sodobno informacijsko opremo, se očitno dobro zavedajo tudi v podjetju Eta v Cerknem. Osnovni šoli Cerkno so izročili dvajset sodobnih računalniških enot, s katerimi bodo v celoti posodobili računalniško učilnico, nekaj enot pa bo namenjenih tudi pedagoškemu kadru vrtca.

Ravnatelj Mitja Dežela je ob tem za Idrijske novice povedal: »Pri vlaganjih v posodobitve tovrstne učne opreme smo šole žal precej omejene. Ker gre za finančno zahtevne projekte, te običajno razdelimo na več obdobji. Potrebe pa so običajno večje od realnih zmožnosti. Donacija podjetja Eta pomeni za nas pomemben napredek, predvsem pa ohranja stik s sodobnimi tehnološkimi smernicami, ki jim kot vzgojno-izobraževalna ustanova moramo slediti.«

Na Osnovni šoli Cerkno izvajajo različne šolske in obšolske dejavnosti, ki učencem omogočajo spoznavanje z računalništvom, elektrotehniko in tudi robotiko. Poleg neobveznega izbirnega predmeta računalništvo v prvi triadi, izbirnih predmetov urejanje besedil, multimedia in računalniška omrežja v zadnji triadi, na šoli izvajajo tudi dve zanimivi interesni dejavnosti, robotiko in elektrotehniko. Dejavnosti sta zelo dobro obiskani, potekata pa pod mentorstvom učiteljice Irene Zajc in učitelja Marka Bevka. Novi računalniki bodo v veliko pomoč ne le za pripravo različnih šolskih gradiv, ampak tudi za programiranje najrazličnejših robotov.

Robert Vuga, direktor podjetja Eta d.o.o. Cerkno, in Andrej Grah, direktor operativnega področja

o_333627_1024.jpg

Donacija podjetja Eta pomeni za nas pomemben napredek, predvsem pa ohranja stik s sodobnimi tehnološkimi smernicami, ki jim kot vzgojno-izobraževalna ustanova moramo slediti.

Mitja Dežela,

ravnatelj OŠ Cerkno