GOSPODARSTVO

Eta prejela certifikat družbeno odgovornega delodajalca

Objavljeno: četrtek, 16. 9. 2021 ob 7:44 - zadnja posodobitev: 16. 9. 2021 ob 8:26 | Avtor besedila: Damijan Bogataj

V Laškem so 62 podjetjem in organizacijam podelili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. To je bila prva podelitev certifikatov podjetjem, ki so se v postopek certificiranja prijavila lani in letos.

V tovarni elektrotermičnih aparatov ETA d.o.o. Cerkno so se odločili za certificiranje področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. V podjetju pravijo, da je pridobitev certifikata zanje potrditev, da so na pravi poti v trajnostni skrbi za zaposlene, poslovne partnerje, lokalno skupnost, kakovost izdelkov in varovanje narave.

eta-16-9-2021.jpg

Pri tem ne gre le za titulo, temveč za uresničevanje idej in zamisli, ki so si jih, kot družbeno odgovoren delodajalec, postavili.

»Naš namen ni bil samo, da pridobimo certifikat na papirju, ampak smo se odločili še bolj aktivno umestiti na zemljevid družbeno odgovornih podjetij in tudi formalizirati določene ukrepe, ki smo jih izvajali že pred postopkom certificiranja,« je še dodala Tina Menard, direktorica enote za kadre in splošne zadeve.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je na slovesni podelitvi certifikatov izpostavil, da bodo družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in hitreje premagala tako številne družbene izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile ipd., kot tudi težave, ki jih prinaša epidemija.

Družbeno odgovornim podjetjem se krepi blagovna znamka, pa meni Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS, kar pozitivno vpliva na odziv zunanjih deležnikov in poslovnih partnerjev, predvsem mladi pa vedno bolj izbirajo svoje delodajalce tudi na osnovi družbene odgovornosti podjetij.

eta-cerkno---14-4-020.jpg

V tovarni elektrotermičnih aparatov ETA d.o.o. Cerkno so se odločili za certificiranje področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. V podjetju pravijo, da je pridobitev certifikata zanje potrditev, da so na pravi poti v trajnostni skrbi za zaposlene, poslovne partnerje, lokalno skupnost, kakovost izdelkov in varovanje narave.

»Pričakujemo, da bomo s pridobitvijo certifikata in s spremljanjem in implementacijo ukrepov s področja družbene odgovornosti povečali ugled znamke delodajalca in s tem zadržali oziroma pridobili najboljše kadre. Lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja lahko vpliva tudi na večjo motiviranost zaposlenih in to nam je kot delodajalcu pomembno. Med izbranimi ukrepi so tako možnost fleksibilnega delovnega časa, delitev delovnega mesta, obdaritev otrok, počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke, izmenično delo od doma in posebne ugodnosti za zaposlene za aktivno preživljanje prostega časa. Izbira ukrepov je bila plod sodelovanja uprave, sindikata, kadrovske službe in skupine zaposlenih, kar potrjuje, da bomo s skupnimi močmi lahko izpeljali zastavljene aktivnosti,« je povedala Tina Menard, direktorica enote za kadre in splošne zadeve v podjetju ETA d.o.o. Cerkno, podjetju z več kot 823 zaposlenimi.

ETA Cerkno je ena najpomembnejših proizvodnih enot v nemškem koncernu E.G.O., ki je zaradi inovativnosti in razvoja v samem vrhu proizvodnje izdelkov za gospodinjstvo in vgradnih komponent za izdelke bele tehnike ter je prisoten v 18 državah sveta, z 21 proizvodnimi in distribucijskimi lokacijami. Je podjetje z bogato tradicijo, ki v Cerknem deluje že od leta 1947 in je največji svetovni proizvajalec grelnih plošč, ki jih izdeluje v najrazličnejših izvedbah in v milijonskih serijah. V Cerknem poleg grelnih plošč izdelajo letno še skoraj deset milijonov termostatov, petnajst milijonov diastatov in skoraj milijon izdelkov iz komercialne litine. Izdelke izvažajo v številne države.

Certifikat, ki se osredotoča na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih, je večina prvih prejemnikov iz cele Slovenije, 6, prejela kot krovnega. Ta pokriva vsa področja. Štiri podjetja so izbrala področje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, tri izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter eno podjetje medgeneracijsko sodelovanje. Četrto področje certificiranja je varnost in zdravje pri delu. Po analizi stanja so v podjetjih pripravili načrte implementacije, v katerih so opredelili kar 349 ukrepov, ki jih bodo v prihodnje uvajali v svoje delovanje. Prav vseh štirinajstih podjetjih pa so že implementirali dvanajst temeljnih ukrepov, ki so pogoj za prejem pristopnega certifikata.

eta-16-9-2021-3.jpg

V podjetjih, ki so letos prejela pristopni certifikat, je skupaj zaposlenih več kot 2.400 oseb. Delujejo v različnih panogah, od gostinstva, trgovine, finančne in zavarovalniške dejavnosti do ravnanja z odpadki, informacijske dejavnosti, izobraževanja, poslovanja z nepremičninami in na področju javne uprave. »Veseli smo, da smo v tem prvem letu izvajanja certificiranja za prejem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki je bilo posebej težko in polno izzivov tako za gospodarstvo kot družbo nasploh, uspeli pridobiti prijave prvih podjetij, ki so že prejela pristopni certifikat. V sam postopek certificiranja je doslej skupaj vključenih že več kot 60 podjetij. To nam daje vedeti, da je podjetjem pomembno, da navkljub krizi postavljajo trajnostne in družbeno odgovorne temelje, da bodo po krizi lahko še bolj uspešna. Hkrati pa nas pozitivno preseneča angažma certificiranih podjetij in odločitev večine za krovni certifikat. To pomeni, da bodo implementirala vsaj 55 ukrepov in podpornih aktivnosti, ki bodo imeli dolgoročno pomemben vpliv na njihovo organizacijsko kulturo in trajnostno poslovanje,« je izpostavila Petra Hartman, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta, ki je ob partnerjih GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja.

tina-menard-16-9-2021.jpg
navednice-modre_edited.png

Naš namen ni bil samo, da pridobimo certifikat na papirju, ampak smo se odločili še bolj aktivno umestiti na zemljevid družbeno odgovornih podjetij in tudi formalizirati določene ukrepe, ki smo jih izvajali že pred postopkom certificiranja.

TINA MENARD

direktorica enote za kadre in splošne zadeve

v podjetju ETA d.o.o. Cerkno

eta-ozadje.jpg

Po prejemu pristopnih certifikatov se bodo morali prejemniki potruditi, da ukrepi zaživijo, oziroma da jih implementirajo v praksi. Če bodo pri tem dovolj uspešni, lahko že prihodnje leto napredujejo in prejmejo napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. V postopek certificiranja pa na Ekvilib Inštitutu sprejemajo tudi nova podjetja in organizacije, tako gospodarske kot negospodarske, ki imajo vsaj pet zaposlenih. Do konca septembra 2022 bodo prvim 200 prijaviteljem omogočili brezplačen prejem certifikata.