Epidemija bo zaznamovala vrsto generacij

Objavljeno: četrtek, 25. 3. 2021 ob 12:02 - zadnja posodobitev: 25. 3. 2021 ob 13:57 | Damijan Bogataj

Udeleženci letošnjega medobčinskega otroškega parlamenta, ki je bil že 31. po vrsti in ga je organizirala Zveza prijateljev mladine Idrija, so razpravljali o številnih zanimivih temah. Domala vse pa so povezane z aktualnim stanjem, tako v lokalni kot tudi v širši skupnosti, ali pa se tematike dotikajo mladih in njihove prihodnosti. Zasedanje je potekalo na daljavo preko aplikacije Zoom, skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije.

zpm-25-3-21.jpg
logo_otroski_parlamenti-200x194.png

Predstavniki osnovnih šol iz Črnega Vrha, Idrije, Spodnje Idrije in Cerknega so v prvem delu zasedanja, ki ga je vešče vodila Ana Hladnik, predstavili konkretne probleme, s katerimi se soočajo v njihovih sredinah. Župana Tomaž Vencelj iz Idrije in Gašper Uršič iz Cerknega sta jim pojasnila, kdaj bodo predstavljeni problemi rešeni, saj so se razpravljavci načeloma zavzemali za varne poti do šole, čisto okolje in izboljšanje pogojev za izvajanje pouka na osnovnih šolah.

V Črnem Vrhu bodo tako po napovedih župana uredili dostopne poti do šolskega poslopja. Ob širši in preglednejši cesti bodo zgradili še pločnik in s tem izboljšali prometno varnost na poti do šole.

Za idrijsko osnovno šolo bodo ukinili nekaj parkirnih mest in uvedli krožni promet. Tega bodo veseli tudi starši, ki zjutraj z avtomobilom pripeljejo otroke do šole. Ker se bo že jeseni vrtec vrnil v Spodnjo Idrijo, se bodo razmere ob konicah izboljšale. Okolice sedanje avtobusne postaje v Idriji pa ne bodo urejali, saj je v načrtu selitev tega pomembnega javnega objekta na območje Ute. Kdaj se bo to zgodilo, župan ni napovedal.

V Godoviču pa občina načrtuje izgradnjo telovadnice, ki bi jo izmenjaje lahko uporabljali tako šolarji kot tudi domačini. V Spodnji Idriji si šolarji želijo popravila trim steze, saj se je v času korona krize zelo povečalo zanimanje otrok, pa tudi odraslih, za rekreacijo na prostem. Želijo si tudi primerno razsvetljavo na igrišču med šolo in stanovanjskimi bloki na Koreji. Pohvalili pa so nov vrtec in posodobitev osnovne šole.

Kot predstavniki občin Idrija in Cerkno bodo na regijskem otroškem parlamentu sodelovali:

  • Maruša Velikanje

  • Veronika Vončina

  • Iskra Eržen

  • Maks Rupnik 

  • Eva Prebil

  • Bor Makuc

Za delegata na nacionalni parlament pa so izvolili Maksa Rupnika iz Črnega Vrha.

zpm-25-3-21-3.jpg

Nacionalnega otroškega parlamenta se bo udeležil Maks Rupnik iz Črnega Vrha. / Foto: OŠČV

V razpravi so mladi parlamentarci predstavili svoje poglede tudi na druge pereče probleme. Družno so ugotavljali, da je epidemija prinesla zanimanje za nove poklice in da se je med mladino ojačalo razmišljanje o poklicih prihodnosti. Naučili so se tudi bolje izkoristiti svoj čas in postali so bolj samostojni. Med poklici prihodnosti so po njihovem mnenju poklici, ki so povezani z zdravstvom, ekologijo in ekološko pridelavo hrane. Beg možganov in izseljevanje predvsem mladih je proces, ki ga je zelo težko zaustaviti. Mladi parlamentarci so ugotavljali, da tujina bolje plačuje talentirane in prodorne kadre. Cenjeni so predvsem specialisti na različnih področjih. Opozorili so še na relativno visoke stroške šolanja v tujini in dejstvo, da je šolanje v Sloveniji ponujeno vsem kot brezplačna dobrina.

Otroški parlament so v Idriji sklenili z izvolitvijo delegatov na regijski in državni otroški parlament. Kot je zborovalcem sporočila Sabina Vidmar iz ZPM Idrija, bo tako kot lani zaradi epidemije tudi letos potekalo zasedanje obeh parlamentov na daljavo.