Električna energija se je pocenila

Objavljeno: petek, 15. 1. 2021 ob 7:43 | Damijan Bogataj

Podjetje za distribucijo elektrike E3, ki je del skupine Elektro Primorska, je z začetkom tega koledarskega leta znižal ceno električne energije za vse pogodbene odjemalce. Ti bodo v tem letu plačevali kar 14,5 % nižjo ceno za porabljeni kilovat električne energije.

Določanje cen za električno energijo je v neposredni povezavi s ceno energije na svetovnih trgih. Distributerji kupujejo elektriko na borzah in tam se cena oblikuje v razmerju do povpraševanja. Začetek zdravstvene krize s pojavom korona virusa je v celotnem planetu zaustavil tudi gospodarske tokove in zaradi manjšega povpraševanja po električni energiji je cena le-te začela padati. Dno je dosegla v začetku meseca aprila, ko se je indeks MWh iz prejšnjih 56 znižal na 45. V mesecih, ki so sledili, se je cena sicer nekoliko dvigovala, a ni presegla vrednosti 53, po juliju pa je spet strmoglavila in se v začetku meseca novembra zaustavila pri vrednosti 46.

Skladno s temi podatki so v podjetju E3 popravili ceno in jo prilagodili razmeram na trgih sosednjih držav Avstrije, Italije in Madžarske ter v Nemčiji.

Cena elektrike za leto 2021 v EUR/MWh

vir: borza HUDEX

Ker pa na položnici vsak od odjemalcev ob energiji plačuje tudi trošarino, končni znesek ne bo nižji za prej omenjenih 14,5 odstotkov. Država, ki pobira trošarino, je sledila razmeram na trgu in bo ob računih za mesec januar, ki jih bodo odjemalci prejeli ob koncu obračunskega obdobja, znižala ceno trošarine. Točni zneski ta trenutek še niso znani.

V strukturi maloprodajne cene za negospodinjski odjem je postavka za dobavo energije lansko leto predstavljala 66,6 odstotka, omrežnina 20,1 odstotka, dajatve v energetiki 10,4 odstotka, trošarina pa 2,9 odstotka cene brez vključenega DDV.

Podjetje je vsem uporabnikom, ki se z novo nižjo ceno ne bi strinjali, ponudilo možnost prekinitve pogodbe in se odpovedalo pogodbeni pravici do pogodbene kazni. Dobro premišljena poslovna strategija jim je v minulem letu prinesla številne nove kupce. Največ novih odjemalcev so pridobili pri pregovorno varčnih uporabnikih na Gorenjskem, kjer je prejšnji distributer zamenjal lastnika. E3 je po tržnem deležu v Sloveniji sedaj na odličnem 4. mestu.