Dva ustrezna kandidata za direktorja knjižnice

Idrija, 27. novembra 2019

Damijan Bogataj

V ponedeljek, 19. novembra, se je iztekel drugi rok za oddajo kandidatur za zasedbo mesta direktorja knjižnice v Idriji. Šlo je za ponovljeni razpis, saj se na prvega ni prijavil nihče. Dosedanja direktorica tega dela v prihodnje ne bo več opravljala.

knjiznica--1-27-11-019.jpg
11.jpg

Kot je dosedanja direktorica knjižnice Milanka Trušnovec potrdila za Idrijske novice, se s tega mesta nepreklicno poslavlja. V treh zaporednih mandatih ji je uspelo dvigniti ugled zavoda, ki je pod njenim vodstvom postal osrednji kulturni zavod v mestu in občini. Kot direktorica je zavod vodila 15 let. Še pred nastopom te funkcije pa je s knjižnico sodelovala kot študentka in kasneje pripravnica. Dve leti je bila zaposlena tudi kot bibliotekarka. Sama pravi, da ima po 15-letnem delu na vodilnem mestu v knjižnici še obilo zamisli in načrtov. Rdeča nit vseh pa je širitev ponudbe kulturnih in umetniških vsebin tako na področju knjige kot njej sorodnih vsebin. Podrobnejših razlogov za odločitev, da se na nov razpis za direktorico knjižnice ni prijavila, pa javnosti ne želi razkriti.

O novem direktorju knjižnice v teh dneh odloča svet zavoda, ki ga vodi upokojena učiteljica Lidija Kleindienst. V svetu zavoda so ob njej še Sandro Oblak, Marinka Rojc Grum, Ivanka Gantar, Dare Likar, Bernarda Tušar, Tim Božič, Neža Pavšič in Katja Jordan. Izbirna komisija sveta je pregledala prispele prijave in ugotovila, da od štirih prispelih vlog dve izpolnjujeta v razpisu določene pogoje za zasedbo tega vodilnega mesta. Svet zavoda se je v torek, 26. novembra, seznanil z ugotovitvami izbirne komisije in na pogovor povabil oba kandidata. 

knjiznica---27-11-019.jpg

Ta bosta članom sveta pred odločanjem morala predstaviti vizijo razvoja in program vodenja zavoda. Člani sveta bodo potem izbrali najboljšega kandidata in njegovo ime najprej poslali članom kolektiva. Ti se bodo s tajnim glasovanjem izrekli o primernosti kandidata, za kar mora glasovati vsaj 40 % redno zaposlenih strokovnih delavcev. Če bo kandidat to podporo dobil, potem bo svet ime s predlogom za imenovanje poslal še občinskima svetoma v Idriji in Cerknem, ki bosta imela 60 dni časa za izdajo soglasja. Če se v tem roku lokalni skupnosti, ki sta ustanoviteljici zavoda, ne bosta odzvali, potem bo avtomatično obveljala izbira sveta zavoda in knjižnica bo dobila novega direktorja s petletnim mandatom.

Milanki Trušnovec mandat poteče 12. januarja. V primeru, da do takrat ne bodo izpeljani vsi formalni postopki za imenovanje naslednika, se utegne knjižnica znajti v neugodnem položaju, saj dosedanja direktorica ni pripravljena nadaljevati z delom niti kot vršilka dolžnosti direktorja.