Država prevzema obveznosti občin

Objavljeno: torek, 8. 12. 2020 ob 15:15 - posodobljeno: četrtek, 10. 12. 2020 ob 11:42 | Damijan Bogataj

Državni zbor je soglasno, z 81 glasovi za in nobenim proti, sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin. Ta bo občinam v letu 2021 prinesel za več kot 70 milijonov evrov finančne razbremenitve.

idrija-sneg-8-12-2020.jpg

foto: Fly Up To The Sky Photography / IG fly.uptothesky

S sprejetjem tega zakona se končuje zelo dolga pot zakonodajnega predloga, ki bo občinam prinesel veliko olajšanje pri izvrševanju njihovih nalog in pristojnosti, ne le v teh nepredvidljivih časih epidemije, temveč dolgoročno. S pripravo predloga zakona so začeli že konec leta 2018, potekala je vse leto 2019, v letu 2020 pa je predlog dočakal obravnavo v DZ.

Kot je po sprejetju zakona povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik, so bili izhodišče predlogi reprezentativnih združenj občin, ki so predlagala pregled kar 61 predpisov, v ožjem izboru jih je ostalo 25 in polovica teh je zajeta v novo sprejetem zakonu. »Ostali so v procesu dogovorov ali pa še čakajo na dialog med vlado in občinami,« je pojasnil minister. Prav medinstitucionalni dialog med dvema komplementarnima oblastema – vlado in občinami – pa je po njegovih besedah dodana vrednost tega projekta.

Kot je po sprejetju zakona povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik, so bili izhodišče predlogi reprezentativnih združenj občin, ki so predlagala pregled kar 61 predpisov, v ožjem izboru jih je ostalo 25 in polovica teh je zajeta v novo sprejetem zakonu.

Rešitve zakona o finančni razbremenitvi bodo občine lahko začele uporabljati s 1. januarjem 2021. Predlog zakona, ki je bil v DZ vložen v času prejšnje vlade, je predvidel poseg v devet področnih zakonov s skupnim finančnim učinkom sprememb v višini dobrih 31 milijonov evrov. Na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa so z dopolnili, ki jih je predlagala aktualna vladna koalicija, predvideli poseg v še tri dodatne zakone, kar občinam prinaša še dodatnih 39 milijonov evrov finančne razbremenitve.

Drugo obravnavo zakonskega predloga so poslanke in poslanci opravili na seji v novembru, a o zakonu niso dokončno odločili, ker so bila dopolnila sprejeta k več kot desetini členov. O zakonu so tako dokončno odločili na izredni seji, kar bo omogočilo, da bodo rešitve lahko začeli uporabljati s 1. januarjem.

Po neuradnih izračunih naj bi se obveznosti Občine Idrija z novim letom zmanjšale za:

  • 54.000 evrov za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim

  • 20.500 evrov za financiranje družinskega pomočnika

  • 31.500 evrov za mrliško pregledne službe

  • 20.000 evrov za zavarovanje oseb, opreme, vozil in objektov, nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, pravne zaščite, poškodb pri delu za operativne gasilce

  • 6.560 evrov za subvencije najemnin

 

Občina Idrija bo zaradi novega zakona razbremenjena nekaterih obveznosti. Posebnost proračuna za leto 2021 je v tem, da se bo Občini Idrija zmanjšal izračun

Po neuradnih izračunih naj bi se obveznosti Občine Cerkno z novim letom zmanjšale za:

  • 15.000 evrov za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim

  • 14.000 evrov za mrliško pregledne službe

  • 10.500 evrov za zavarovanje oseb, opreme, vozil in objektov, nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, pravne zaščite, poškodb pri delu za operativne gasilce

  • 7.500 evrov za subvencije najemnin

Končnih učinkov zmanjševanja teh obveznosti v Občini Cerkno še ne morejo izračunati, saj se tudi v Cerknem soočajo z zmanjševanjem števila prebivalcev, kar vpliva na izračun višine primerne porabe.

primerne porabe, saj se je zmanjšalo število prebivalcev, zmanjšala se je površina občine in po zadnji reviziji omrežja je tudi dolžina občinskih in krajevnih cest krajša. Na upravi občine ocenjujejo, da bo zaradi naštetih razlogov občina v prihodnjem letu izgubila okoli 60.000 evrov pri izračunu primerne porabe. Kot je pojasnila vodja finančne službe Margerita Strnad Kos, bo država prevzela nekatere obveznosti, a ta trenutek na občini še čakajo podrobna navodila, kako bo s prenosom teh obveznosti iz občine na državo.

Kaj predvideva zakon?

V skladu s sprejetim zakonom bo država prevzela plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani.

Država bo prevzela nekatera financiranja in bo v celoti zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem. Država bo prevzela nekatera financiranja in bo v celoti zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem. Prav tako bo država prevzela financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe, pa tudi obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe.

Zakon poenostavlja kratkoročno zadolževanje občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini šestih odstotkov primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij. Zakon določa tudi sofinanciranje občin z romskimi naselji. Prav tako določa takso za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele, zvišuje upravno takso za lokacijsko informacijo, izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč pa bo plačljiva tudi za notarje. V okvir administrativnih razbremenitev občin pa sodi možnost sprejemanja programa izobraževanja odraslih za več let skupaj.

Skupno imajo občine iz naslova višje povprečnine, razbremenitev na podlagi sprejetega zakona ter kritja stroškov, ki so jih imele v boju proti epidemiji, letos in prihodnje leto na voljo 232 milijonov evrov več.

navednice-modre_edited.png
samo-bevk-30-4-2020-2.jpg

Včeraj je Državni zbor RS popolnoma soglasno sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin. Pri pripravi in oblikovanju zakonskega besedila sta od konca leta 2018 delali obe vladi, sodelovalo je sedem ministrstev, dve vladni službi ter zavoda za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Svoje pa je prispeval tudi Državni zbor RS, saj je prvotni predlog predvidel razbremenitev v višini 31 milijonov evrov, matični odbor za lokalno samoupravo pa je občinam prinesel še dodatnih 39 milijonov finančne razbremenitve, skupaj torej 70 milijonov evrov. Socialni demokrati smo še posebej poudarili, da bodo lahko občine po novem večji delež namenile investicijam. Za investicije, ki bodo prispevale k izboljšanju bivalnega okolja, k razvoju kraja, tudi na gospodarskem področju. Občine bodo lahko na podlagi tega zakona s svojo aktivnostjo in investicijskimi cikli veliko pripomogle h krepitvi gospodarske rasti in blaginje države, kar se je izkazalo že v neki drugi krizi. Prav tako pa bodo lahko občine bolj odločno pristopile k uspešnejšemu črpanju sredstev, ki jih Evropska unija namenja za razvoj.

SAMO BEVK