Dovoljeno zavijanje desno kljub rdeči luči na semaforju?

Objavljeno: 12. 8. 2020 ob 7:52 - posodobljeno: 12. 8. 2020 ob 9:18 | Spletno uredništvo

V tujini že dlje časa prakticirajo dovoljeno zavijanje v desno kljub rdeči luči, seveda na tistih območjih, kjer na to opozarja prometni znak. Kot so povedali na AMZS, je znak za desno zavijanje ob rdeči luči zaenkrat predviden le za eksperimentalne potrebe – študije izbranih križišč, kjer bi na terenu preverili kako se takšna rešitev obnese v praksi: »Kdaj in kje bodo potekali eksperimenti oziroma poskusne ureditve, je na upravljavcih cest, da se sami odločijo.«

semafor-12-8-2020.jpg

Zadeva je dobro znana iz ZDA, kjer imajo obratno pravilo. »V ZDA je dovoljeno desno zavijanje v križišču pri rdeči luči povsod tam, kjer ob semaforju ni prometnega znaka, da je to prepovedano,« je povedal Jure Kostanjšek, generalni sekretar AMZS in dodal, da rešitev tam funkcionira dobro. Dejstvo je, da vsaka novost potrebuje svoj čas, da jo uporabniki sprejmejo. Kostanjšek pojasnjuje, da lahko omenjena novost povzroči tudi zmedo ali nestrpnost, saj se voznik sam odloči oziroma oceni ali je zavijanje v desno varno ali ne: »Pri slovenski nestrpnosti na cestah pa si že lahko predstavljamo voznike zadaj, ki bi se jim to zdelo varno, voznik spredaj pa o tem ne bi bil prepričan.«

Po njegovih besedah bi bilo potrebno rešiti tudi vprašanje, na kakšen način izobraziti voznike o rešitvi, pa problem odgovornosti v primeru prometnih nesreč, čeprav gre deloma za analogijo s prometnim znakom »križišče s prednostno cesto«. »Morda bi vseeno raje iskali rešitve znotraj obstoječih možnosti v pasovih za prosto vodenje desnih zavijalcev ali semaforjih z zeleno puščico, ki dovoljuje varovano desno zavijanje. Rešitev smo že pred mnogimi leti pri nas poznali, verjetno se je spomnijo nekateri starejši vozniki, a je bila kasneje ukinjena,« še pove in doda, da je treba semaforne programe občasno preveriti in prilagoditi spreminjajočim se prometnim razmeram ali smerem prometnih tokov, ki se z leti lahko spreminjajo, prav tako pa tudi uvajati tam, kjer še niso, prometno odvisne semaforje, ki se sami prilagajajo trenutnim prometnim obremenitvam.

Na AMZS-ju si sicer novosti zelo želijo in jih podpirajo, a menijo, da so nekatere bolj aktualne kot zavijanje v desno, kot na primer izmenični sistem 2+1, razmejevanje smernih vozišč z izmeničnimi prehitevalnimi pasovi. Poleg tega še vedno opažajo precej prometnih znakov, ki ne veljajo več niti po starem pravilniku iz leta 2006.