Dom starejših na Marofu bodo dozidali

Objavljeno: torek, 1. 12. 2020 ob 8:02 | Damijan Bogataj

Dom upokojencev Idrija, ki je v zasebni lasti, namerava posodobiti in dozidati domsko enoto na Marofu. Za izvedbo tega pa je potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt, ki bo prenovo in dozidavo omogočil. Sedaj veljavni prostorski akt takega posega v to območje ne dovoljuje.

Kot je na zasedanju občinskega sveta povedal Nejc Gosak iz Studia Formika iz Cerknice, kjer pripravljajo dokumentacijo, so idejne skice za obnovo in dozidavo že pripravljene. Ob prenovljenem obstoječem poslopju bodo zgradili še tri nova poslopja in s tem korenito izboljšali pogoje za izvajanje institucionalnega varstva starejših. Občina bo potrebovala vsaj pol leta za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora. Občinski svetniki so na zasedanju soglašali z začetkom postopkov.

Ob prenovljenem obstoječem poslopju bodo zgradili še tri nova poslopja in s tem korenito izboljšali pogoje za izvajanje institucionalnega varstva starejših