Dijaki spet v šolskih klopeh

Objavljeno: 18. 5. 2020 ob 9:01 - Avtorica: Karmen Vidmar

Po napovedih vlade, da bo spet dovoljen pouk v omejenem obsegu in pod posebnimi pogoji, so tudi na idrijski gimnaziji začeli s pripravami na vrnitev šolarjev zaključnih letnikov v šolo, kjer bodo v dveh tednih, od danes do 29. maja, stekle priprave na maturo in zaključni izpit. Zato so v tednu pred njihovim prihodom šolo temeljito očistili, razkužili določene površine, pripravili učilnice in poskrbeli za ustrezna navodila za delo. Pri nekaterih predmetih, kjer ni potrebe po neposrednem delu v šoli, bo priprava na maturo še vedno potekala na daljavo.

gimnazija-7-4-20.jpg

Uraden konec pouka bo za četrtošolce, ki opravljajo splošno in poklicno maturo, ter za dijake 3. letnika programa mehatronik operater v petek, 22. maja. Za tisti dan smo po šolskem koledarju načrtovali tradicionalno javno prireditev Zažig cveka in predajo ključa na Mestnem trgu. Žal bo prireditev s četvorko maturantov zaradi izrednih razmer odpadla. V ponedeljek, 25. maja, bo sledila podelitev spričeval maturantom, ki bo tako kot vse ostale aktivnosti potekala v skladu s strogimi navodili NIJZ, 27. in 28. maja pa bodo imeli dijaki možnost z izpiti izboljšati ocene pri posameznih predmetih.
Poleg zaključnih letnikov bodo v tem času v šolo prišli tudi dijaki 1. in 2. letnika programa mehatronik operater, saj kljub intenzivnemu izobraževanju na daljavo niso mogli usvojiti ključnih vsebin, vezanih na praktični pouk. V mesecu juniju se jim bodo pridružili še tisti dijaki nižjih letnikov, ki so imeli pri izobraževanju na daljavo tehnične ali drugačne težave in jim bo dana možnost dodatne pomoči učitelja ter popravljanja negativne ocene. 
Vsi dijaki, ki bodo v naslednjih dneh prišli v šolo, bodo morali s seboj prinesti izjavo, s katero bodo jamčili, da so zdravi in da ne kažejo znakov okužbe s COVID-19. Za mladoletne dijake jih bodo podpisali njihovi starši. Pouk v šoli bo potekal po prilagojenem urniku. Po potrebi bodo dijaki razdeljeni v manjše skupine, v vsakem primeru bo potrebno zagotoviti socialno distanco z razdaljo najmanj 1,5 metra. Dijaki se ne bodo smeli zadrževati in združevati v skupine, kar bo zanje še posebej težko, saj se bodo mnogi sošolci prvič po dveh dolgih mesecih videli v živo. Seveda računamo na njihovo zrelost in zavedanje, da bi bilo njihovo vedenje v nasprotju s priporočili tvegano, tako za njihovo zdravje kakor tudi za zdravje njihovih bližnjih. Nošenje mask med poukom ne bo potrebno, si jih bodo pa morali nadeti med odmori oziroma takrat, ko ne bo mogoče zagotoviti ustrezne razdalje med njimi ali z učiteljem. Po zagotovilih MIZŠ bo šola maske dobila preko Civilne zaščite.
V juniju načrtujemo še praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih za dijake 1. in 2. letnika programa strojni tehnik. Za ostale dijake bo v naslednjih dneh, pa vse do konca pouka, poskrbljeno z izobraževanjem na daljavo.
V soboto, 30. maja, se z izpitom iz angleščine začneta tako splošna kot poklicna matura, s 1. junijem pa še izpitno obdobje za zaključni izpit. V naslednjih tednih, vse do 24. junija, ko se uradno zaključi pouk, bo za dijake, ki bodo pristopili k zaključku izobraževanja, še posebej stresno, za letošnjo generacijo še toliko bolj. Verjamem, da so dali tako dijaki kakor tudi njihovi učitelji vse od sebe, da bi se v teh izrednih okoliščinah uspešno pripravili na zrelostni izpit. Čeprav se kdaj zdi, da učitelji dijakom na poti postavljajo previsoke ovire, je ravno to tisto, kar dijakom omogoča, da s trdim delom in dobrim vodenjem učitelja postanejo zmagovalci. Kajti pravi zmagovalci niso tisti, ki premagujejo druge, temveč tisti, ki zmorejo premagati sebe. Verjamem, da mednje sodijo tudi naši dijaki! 
Srečno, generacija 2020!