DEDIŠČINA

Dediščina Ivanke Ferjančič še vedno živi

Objavljeno: torek, 21. 12. 2021 ob 12:45 | Spletno uredništvo

Na današnji dan, na 21. december, se je leta 1850 v Idriji rodila Ivanka Ferjančič, prva učiteljica čipkarstva. Umrla je 21. maja leta 1879 za jetiko, ko ji je bilo le 29 let.

cipke-21-12-21 4.jpg
cipke-21-12-21 5.jpg

Oče Jožef je bil gozdarski uradnik, mati Jera Lapajne. Ljudsko šolo je obiskovala od leta 1859 in opravila prvi razred z odliko ter bila prva premijantka. Ker je imela veliko veselje do čipkarstva in bila v tem zelo nadarjena, so jo, na priporočilo pristojnih oblasti, poslali na izpopolnjevanje v tej stroki na Tirolsko v Nonsberg in Provais. Po vrnitvi je s sestro Antonijo in bratom Jožetom začela izdelovati tudi nove vzorce, ki so idrijskim čipkam še bolj odprli pot v svet. Šolske oblasti so jo povabile na ministrstvo na Dunaj in, po posvetovanju z njo, so 17. oktobra 1876 v Idriji ustanovile čipkarsko šolo, ki se je že naslednje leto preimenovala v čipkarski tečaj. Ivanko Ferjančič so postavili za prvo učiteljico čipkarstva. Šolo je vodil poseben nadzorni odbor, postavljen za dobo pet let, ker se pa ta ni obnesel, so bili postavljeni kuratorji. Ivanka Ferjančič je bila v nadzornem odboru, a je kmalu po prevzemu funkcije umrla. Nasledila jo je sestra Antonija. Na tej šoli so dekleta dobivala pouk za izdelovanje zahtevnih finih čipk, tako v sukancu, bombažu, volni, svili, pa tudi s srebrno in zlato nitjo. Ustanova, na katere začetku stoji to preprosto, a bistro idrijsko dekle, je imela različno usodo v časih, ki so sledili, vendar je dajala vrstam idrijskih klekljaric, pa tudi tistim iz bližnje in daljne okolice, temeljito osnovo za kasnejše delo in preživljanje. Bila je velikega socialnega pomena za žensko delovno silo tega in tudi širšega območja.

Danes tradicijo čipkarskega šolstva v Idriji nadaljuje Čipkarska šola Idrija, ki organizacijsko deluje pod okriljem Gimnazije Jurija Vege. Šolo, v kateri nabira čipkarsko znanje 450 otrok, vodi Metka Fortuna. Na šoli poučuje 6 učiteljic v oddelkih v Idriji, Spodnji Idriji, Ledinah, Cerknem, Godoviču, v Črnem Vrhu, na Colu, v Podkraju in celo v Vipavi.

»Veliko energije in pozornosti posvečamo tudi izobraževanju odraslih. Tako gre vsako leto skozi naše delavnice več kot 100 deklet in žena. Ne gre pa pozabiti na našo lastno produkcijo izdelkov z idrijsko čipko, ki jih je moč kupiti preko spleta in neposredno v šolski trgovinici v pritličju impozantnega poslopja stare šole iz leta 1876 v središču Idrije« je ob današnjem rojstnem dnevu ustanoviteljice šole povedala današnja vodja Metka Fortuna.

navednice-modre_edited.png
cipke-21-12-21 3.jpg

Veliko energije in pozornosti posvečamo tudi izobraževanju odraslih. Tako gre vsako leto skozi naše delavnice več kot 100 deklet in žena. 

METKA FORTUNA

vodja Čipkarske šole Idrija

cipke-21-12-21 6.jpg