ŠPORT

David Velikanje vodi Športno zvezo Idrija

Objavljeno: ponedeljek, 5. 7. 2021 ob 7:39 | Spletno uredništvo

Na sam praznični 22. junij, ko Občina Idrija praznuje občinski praznik, je bila ustanovljena Športna zveza Idrija. Na pobudo župana Tomaža Venclja ter podžupana Kristjana Brusa so se v osrednjo lokalno športno organizacijo uspešno povezala različna društva, ki opravljajo športno dejavnost v občini.

sportna-zveza-5-7-2021.jpg

Na ustanovni skupščini je bilo prisotnih trinajst predstavnikov društev, ki so soglasno sprejeli statut ter za mandat petih let izvolili predsednika zveze in ostale člane predsedstva. Na čelo zveze je bil izvoljen David Velikanje, ki prihaja iz Sankaškega kluba Idrija. Za predstavnika individualnih športov je bil izvoljen Jošt Lapajne (Tekaško smučarski klub Idrija), za predstavnika kolektivnih športov Tine Pavšič (Nogometno društvo Idrija), za predstavnici rekreativnega športa, športa upokojencev, športa oseb s posebnim potrebami in športnega turizma pa Katja Kosmač (Nogometni klub Ledine) ter Jerneja Tratnik (Športno društvo Biba).

Septembra je predviden ponoven sklic skupščine, na kateri bo zveza sprejela program dela in tudi nove člane – društva, ki bodo naknadno izkazala interes za pridružitev zvezi.

Osnovni namen in cilj delovanja Športne zveze Idrija je povezovanje društev v organizacijskem in strokovnem smislu ter spodbujanje športne dejavnosti, s čimer želi prispevati k razvoju športa v lokalni skupnosti. Društvom nudi podporo pri pridobivanju različnih sredstev za izvajanje svojih dejavnosti in izboljšanje športne infrastrukture, zagotavlja mnenje pri sprejemanju letnega programa športa na lokalni ravni, poleg tega pa je tudi sama organizatorka raznih športnih prireditev.

Člani predsedstva

Športne zveze Idrija

 

David Velikanje - SK Idrija

Jošt Lapajne - TSK Idrija

Tine Pavšič - NK Idrija

Katja Kosmač - NK Ledine

Jerneja Tratnik - ŠD Biba