Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ostaja

Objavljeno: ponedeljek, 30. 3. 2020 ob 13:23 / posodobljeno: ponedeljek, 30. 3. 20202 ob 15:11

Župani Severnoprimorske se zaradi epidemije bolezni Covid-19 spopadajo z enakimi težavami. Strinjajo se, da je treba vsak ukrep dobro premisliti in ga uskladiti s tistimi, ki jih sprejema vlada. V teh dneh se pogosto omenja tudi možnost oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Avtor: spletno uredništvo

stavbno-zemljisce-30-3-2020.jpg

Župani imajo glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča omejene pristojnosti. Davek je namreč obvezna dajatev, ki jo ureja Zakon o stavbnih zemljiščih. Plačuje ga zavezanec na podlagi odločbe, ki mu jo izda Finančna uprava, torej finančni urad, na območju katerega leži nepremičnina. Občine z odloki določajo območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in merila za določitev višine nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačevati. Oprostitve plačila tega davka so določene že z Zakonom o stavbnih zemljiščih, ki pa ne daje pooblastila občinam za predpisovanje dodatnih oprostitev od tistih, ki so že predvidene z zakonom.
Župani se bodo raje osredotočili na natančno opredelitev ranljivosti in stanja podjetij v obdobju epidemije, zlasti v odvisnosti od Italije. Tako bodo vladi lahko predlagali kar najbolj učinkovite in smiselne ukrepe za pomoč. Potrebna bo tudi pomoč Evropske unije.
»Občine so v tem trenutku pod veliko obremenitvijo, saj pričakujejo velik izpad dohodkov in veliko povečanje izdatkov za socialo. Lahko se zgodi, da bo proračun premajhen za pokrivanje zakonskih obveznosti, ki jih država nalaga občinam. Vsak župan pa je zakonsko odgovoren tudi za vzdržnost proračuna,« so zapisali v sporočilu za javnost na občini v Idriji. Mestne občine v Sloveniji so se okrog vprašanja davka že poenotile, da oprostitve niso primerne, ampak se bodo morda odločile le za odloge plačila.
Župan Občine Idrija Tomaž Vencelj je v četrtek, 26. marca, podpisal odredbo, s katero je občina oprostila plačila najemnin najemnike poslovnih lokalov, ki v času epidemije ne morejo opravljati osnovne dejavnosti. Odredba se nanaša na obdobje od 16. marca do 30. aprila letos. Isto velja tudi za najemnike javnih površin v občini.