Davčni urad zbira vloge do 5. februarja

Objavljeno: 3. februarja 2020 ob 8:40 / posodobljeno: 3. februarja 2020 ob 9:04

Oddaja vloge za vzdrževane družinske člane je namenjena uveljavljanju olajšave, s katero si upravičenci znižujejo davčno osnovo in višino dajatev, ki jih morajo plačati državi. Do nje so upravičeni tisti zavezanci, ki želijo uveljavljati to posebno olajšavo za vzdrževanje mladoletnih otrok.

Avtor: spletno uredništvo

unnamed.jpg

Olajšava se lahko uveljavlja tudi za starejše otroke, zakonske partnerje, starše davčnega zavezanca, ... ki izpolnjujejo določene pogoje. Takšen primer je recimo otrok med 18. in 26. letom, če se šola, ni zaposlen oziroma ne opravlja dejavnosti in nima dohodkov za lastno preživetje, razen pokojnine in začasnega študentskega dela.

Zavezancem se lahko zgodi, da ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane pravočasno in tako prejmejo informativni izračun dohodnine brez upoštevane tovrstne okoliščine. To seveda pomeni, da bodo imeli večje doplačilo oziroma manjše vračilo, kot sicer. Prejemniki lahko preko ugovora zoper informativni izračun dohodnine olajšavo uveljavljajo tudi naknadno.

Običajno se oddaja vloge za vzdrževane družinske člane bolj izplača staršu z višjo plačo. Kar pa ne izključuje uveljavljanja olajšave obeh staršev, pri čemer je potrebno razdeliti čas uveljavljanja tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev. V primeru nesoglasij glede razdelitve se vsakemu prizna polovica.

Četudi lahko zavezanci uveljavljajo posebno olajšavo na mesečni ali letni ravni, je oddaja vloge za vzdrževane družinske člane namenjena zgolj staršem, ki olajšavo uveljavljajo pri informativnem izračunu dohodnine na letni ravni. V kolikor se zavezanec odloči, da bo vzdrževane družinske člane uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine, mora delodajalcu dostaviti obrazec »Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine«. Zavezanci, ki pa te olajšave niso uveljavljali med letom, to storijo preko vloge in najkasneje do 5. februarja 2020. Oddaja vloge za vzdrževane družinske člane je možna elektronsko preko sistema eDavki, osebno ali po pošti na pristojni finančni urad. Zavezanec lahko vlogo vloži tudi preko mobilne aplikacije eDavki, kjer so na voljo tudi podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge. Pri tem je edina naloga zavezanca, da podatke pregleda in jih morebiti tudi popravi. V kolikor ni sprememb, je oddaja vloge za vzdrževanje družinskih članov možna z enim samim klikom. Elektronski način je zagotovo najenostavnejši in tudi najhitrejši, saj je oddaja vloge za vzdrževane družinske člane mogoča praktično kjerkoli.