AKTUALNO

Koga skrbi prikrita centralizacija?

Objavljeno: četrtek, 15. 7. 2021 ob 7:22 - zadnja posodobitev: 15. 7. 2021 ob 14:17 | Damijan Bogataj

Slovenske občine se že več let soočajo z načrti za regionalno razdelitev države. Ker pa ti postopki odpirajo več vprašanj kot odgovorov, so občinski svetniki po občinah do načrtovane regionalizacije zelo skeptični.

Idrija, ovita v meglico | foto: FlyUpToTheSky

Da marsikomu še marsikaj ni jasno, je potrdila tudi razprava na zadnjem zasedanju sveta v Idriji. Kot je povedal direktor občinske uprave Gregor Prezelj, so občine zavezane k temu, da do poletja oblikujejo stališča do predlaganih rešitev in jih pošljejo na pristojno službo v Ljubljano. Osnutek teh stališč so pripravili tudi v idrijski občinski upravi. Sledila je obravnava teme na zasedanju kolegija občinskega sveta in kasneje še oblikovanje predloga enotnega stališča.

V občinah se bojijo, da bi se načrtovana regionalizacija sprevrgla v prikrito novo centralizacijo pod pretvezo pospešene digitalizacije

navednice-modre_edited.png

Strah čutimo tudi državni svetniki, vse je strah nove centralizacije in to je glavni problem tega projekta.

BOJAN REŽUN

občinski in državni svetnik

V razpravi na zasedanju sveta Občine Idrija je Samo Kuščer potek sprejemanja ocenil kot zelo žalostno zgodbo in dodal, da na konkretna vprašanja v prvi obravnavi sploh ni dobil odgovorov. Pohvalil je teoretično plat tega projekta in ugotovil, da se teorija bistveno loči od rešitev v praksi. Pohvalil je spreminjanje imena Goriške v Severnoprimorsko pokrajino. Ocenil je, da je državni svetnik Bojan Režun doslej slabo koordiniral razpravo in predlagal, naj občina ustanovi delovno skupino, ki bo bdela nad tem projektom.

Po izjavi župana Tomaža Venclja se v domala vseh občinah bojijo, da se načrtovana regionalizacija ne bi sprevrgla v prikrito novo centralizacijo pod pretvezo pospešene digitalizacije, saj se vse pogosteje pojavljajo primeri zapiranja neposrednih stikov med občani in državnimi organi. Po izjavi župana bo Idrija dobila sedež pokrajinskega parlamenta.

Bojan Režun je povzel razpravo in ugotovil, da Občina Idrija podpira regionalizacijo, dokler pa ni jasen sistem financiranja pokrajin, je ta projekt zelo problematičen. »Strah čutimo tudi državni svetniki, vse je strah nove centralizacije in to je glavni problem tega projekta,« je še povedal občinski in državni svetnik.

Občinski svetniki so sklenili, da bo občina ustanovila delovno telo, ki bo bdelo nad potekom sprejemanja regionalne zakonodaje, oblikovalo stališča občine in le-ta bodo potem posredovali odločevalcem v Ljubljano.

Po izjavi župana Tomaža Venclja naj bi Idrija dobila sedež pokrajinskega parlamenta