Bodo grape in gozdovi spet polni balirne folije?

Objavljeno: sreda, 2. 12. 2020 ob 9:59 | Damijan Bogataj

Na novembrskem zasedanju sveta občine v Cerknem so občinski svetniki županu in članom občinske uprave zastavili številna zanimiva svetniška vprašanja in predstavili tudi nekaj pobud. Objavljamo najzanimivejše.

Stanko Močnik je vprašal župana, kako napreduje projekt gradnje regijske kolesarske povezave, za katero naj bi dobili 1,8 milijona evrov iz EU skladov.

Jurij Kavčič je povedal, da morajo po novem kmetje uporabljeno PVC folijo od bal odvažati na deponijo v Ljubevč. Menil je, da je to nesprejemljivo in terjal, da folijo prevzema komunala na zbirnem skladišču v Cerknem. »Če se ta zahteva ne bo uresničila, bodo grape in gozdovi spet polni te folije ali pa se bo ta sežigala, kar bo zelo škodljivo za okolje,« je še povedal Jurij Kavčič.

Urška Lahajnar Ubaijogu je povedala, da so bile krajevne skupnosti obveščene o tem, da jim bo po novem komunala z ogromnim povišanjem zaračunavala odvoz odpadkov iz pokopališč. Vprašala se je, kje naj krajevne skupnosti črpajo ta ogromna sredstva, saj so prihodki od grobarin zelo nizki. Podvomila je tudi v navedbe, da odvoz poteka mesečno in sklenila, da »ni pošteno, da se poslovanje firme rešuje na mrtvih«.

navednice-modre_edited.png

Če se ta zahteva ne bo uresničila, bodo grape in gozdovi spet polni te folije ali pa se bo ta sežigala.

JURIJ KAVČIČ

navednice-modre_edited.png

Strah me je za te družine, saj je med nami vse več sovraštva. Kot učiteljica se soočam s tem, da so si tudi otroci, zaradi družinske miselnost, vse bolj sovražni med sabo in tega bo le še več.

URŠKA LAHAJNAR UBAIJOGU

Stanko Močnik je ugotovil, da se že dve leti v svetu pogovarjajo o komunali in menil, da je napočil čas za iskanje alternative. »Od te komunale ne vidim prav nič, da bi se približala občanom. Uporabniki res niso krivi za vse komunalne neumnosti iz preteklosti in sedaj samo čakamo, kdaj bo prišel nov predlog za povišanje cen.« Predlagal je, naj se občinski svet opredeli do tega problema in da se takoj najde alternativa. Z njim se je strinjal tudi Silvo Jeram in povedal, da se cene samo dvigujejo in dvigujejo. Ugotovil je, da bi odpadke moral nekdo odvažati za neko primerno ceno. »Komunali v Idriji je treba krepko in na glas povedati, kar jim gre, saj se s pokopališča na Bukovem odpadki vsak mesec ne odpeljejo ampak to komunala izvede samo enkrat letno.«

Urška Lahajnar Ubaijogu je izpostavila pomislek glede tega, da urejanje toplih obrokov za šolarje ne bi prineslo pretirane diskriminacije prejemnikov te pomoči. »Naša dražba postaja tudi lokalno vse manj tolerantna. Strah me je za te družine, saj je med nami vse več sovraštva. Pozivam vse vpletene, da razmere spremljajo in ukrepajo v smeri ublažitve eventualnih napadov. Kot učiteljica se soočam s tem, da so si tudi otroci, zaradi družinske miselnost, vse bolj sovražni med sabo in tega bo le še več.«

Domen Uršič je povedal, da trenutno poteka prevzem toplih obrokov v kuhinji, s šolo pa občina išče alternativne rešitve, da bi tudi otroke, ki so najbolj ogroženi, oskrbovali na dovoljen način. Šola zagotavlja 20 obrokov. Občina bo šoli predlagala, naj zagotovi individualno obravnavo za učence, ki doma nimajo pogojev za šolanje na daljavo.

Antonijo Dakskobler pa je zanimalo, kdaj bo občinski svet prejel poročilo o delu nadzornikov.

Stanko Močnik je vprašal župana, kako napreduje projekt gradnje regijske kolesarske povezave, za katero naj bi dobili 1,8 milijona evrov iz EU skladov.