Bodimo odgovorni do okolja

Objavljeno: četrtek, 26. 11. 2020 ob 13:15 - posodobljeno: petek, 27. 11. 2020 ob 12:16 

Avtorica besedila: Sabina Tehovnik Kumar, vodja Medobčinskega inšpektorata Občin Idrija in Cerkno

Meseca oktobra je v Sloveniji potekala akcija poostrenega nadzora nad ravnanjem s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih, ki je bila izvedena v koordinaciji Društva mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije. V nadzoru so sodelovali medobčinski inšpektorati in redarstva, skupne občinske uprave, medobčinske uprave občin in medobčinski inšpektorati.

komunala-26-11-2020-2.jpg

Na območju občine Cerkno je inšpektorat izvedel nadzor v sodelovanju s predstavnikom komunale Boštjanom Benčino, na območju občine Idrije pa sta se akciji pridružila občinska redarja Mateja Novak in Risto Verbič. Med nadzorom je bilo pregledanih sedemnajst lokacij zabojnikov (ekološki otoki in skupni zabojniki za mešane komunalne odpadke), od tega v občini Cerkno sedem in v občini Idrija deset. Pregledanih je bilo 73 zabojnikov: 15 zabojnikov za ločeno frakcijo papir, 12 za ločeno frakcijo steklo, 20 zabojnikov za embalažo, pet zabojnikov za biološke odpadke in 21 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, oziroma preostanek odpadkov. Petih zabojnikov za odpadno elektronsko opremo in treh zabojnikov za tekstil v času poteka akcije inšpektorji niso pregledali.

komunala-26-11-2020-5.JPG

Vsebina vreče, odložene v zabojnik za mešane komunalne odpadke na Reki

komunala-26-11-2020-7.JPG

Vsebina zabojnika za mešane komunalne odpadke v Cerknem

Od 17 lokacij so bili odpadki kar v 17,6 % odloženi izven zabojnikov. Zabojniki za ločeno frakcijo papir so bili v 40 % volumensko prenapolnjeni. Eden izmed vzrokov za prenapolnjenost zabojnikov je v ravnanju uporabnikov, tako oseb zasebnega kot tudi javnega prava, saj kartonske embalaže ne stisnejo, razrežejo ali pohodijo, temveč jo odložijo »sestavljeno« in tako volumensko obremenijo zabojnike. Prepogost pojav je tudi odlaganje kartonske embalaže poleg zabojnikov.

Nepravilnosti pri odlaganju stekla so bile ugotovljene v manjšem obsegu, in sicer so bili med steklovino odloženi kovinski zamaški in pokrovi za kozarce ter plastične vreče, v katerih uporabniki shranjujejo in odlagajo ločeno frakcijo. Kršitev v zvezi z odlaganjem v zabojnike za embalažo ni bilo. Najpogostejša napaka pri odlaganju bioloških odpadkov pa je bila, da so bili le-ti prepuščeni v plastičnih nerazgradljivih vrečkah.

Ravnanje z odpadki je celovit sistem, ki ni odvisen samo od strategij države in lokalnih skupnosti, temveč je odvisen tudi od okoljske ozaveščenosti prebivalstva oziroma uporabnikov sistema. Na prvo mesto po številu ugotovljenih nepravilnosti na ekološkem otoku so inšpektorji postavili ekološki otok na Ličarjevi ulici v neposredni bližini Elektro Primorske v Cerknem, med zabojniki za mešane komunalne odpadke pa si neslavno prvo mesto delita Arkova in Rudarska ulica v Idriji.

komunala-26-11-2020-4.jpg

Vsebina zabojnika za mešane komunalne odpadke v Spodnji Idriji

Povsem drugačno stanje pa je pokazal pregled zabojnikov za mešane komunalne odpadke. V vseh 21 primerih so bile ugotovljene hujše nepravilnosti. Uporabniki v te zabojnike odlagajo ločene frakcije (papir, embalažo, steklo), gradbeni material, elektronsko opremo in biološke ter nevarne odpadke. Skrb vzbujajoča je ugotovitev, da je med mešanimi komunalnimi odpadki odložena velika količina kupljenih in neporabljenih živil. Zavržena živila brez embalaže namreč sodijo v zabojnik za biološke odpadke, še bolje pa je, da nakupe skrbno načrtujemo ali pa uporabna živila pravočasno podarimo.

Vse prevečkrat v zabojnikih za mešane komunalne odpadke pristanejo tudi zeleni odrez in ostali vrtni biološki odpadki ter jedilno olje. Jedilnega olja ne odlagamo med biološke odpadke ali mešane odpadke, ne zlivamo ga v kanalizacijo ali v naravo. Kot navajajo na spletni strani komunale, jedilno olje, ki ga odvržemo med biološke odpadke na kompost ali v naravo, mikroorganizmi razgrajujejo več let, med kompostiranjem v komunalni kompostarni pa razlitega ni moč ločiti od ostalih odpadkov. V primeru, da ga izlijemo v kanalizacijo, pa le-to predstavlja obremenitev, kot jo sicer povzroči devetnajst uporabnikov. Povzroči tudi neprijetne vonjave in hkrati privablja male glodavce. Jedilno olje lahko oddamo v zbirnem centru ali v letnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov.

Tokratno neugledno prvo mesto je po številu ugotovljenih nepravilnosti celotnega eko otoka na območju občin Idrija in Cerkno pripadalo lokaciji na Ličarjevi ulici (v neposredni bližini Elektro Primorske) v Cerknem, med zabojniki za mešane komunalne odpadke pa si neslavno prvo mesto delita Arkova in Rudarska ulica v Idriji. Zaradi hujših kršitev je inšpektorat zoper kršitelje uvedel 18 prekrškovnih postopkov, od tega 13 zoper fizične osebe in štiri zoper poslovne subjekte.

Bodimo torej odgovorni do okolja. Zgradimo odgovoren odnos do odpadkov že doma, tako da odpadke dosledno in pravilno ločujemo že na samem izvoru nastanka in tako ločene frakcije odložimo v ustrezne zabojnike. Večje količine ločenih frakcij odložimo v zbirne centre (primer kartonska embalaža pohištva), v primeru dvoma pa nam bo pomagal virtualni Rudi, ki prebiva na spletni strani iskalnik.komunalaidrija.si.

Zaradi hujših kršitev je inšpektorat zoper kršitelje uvedel 18 prekrškovnih postopkov, od tega 13 zoper fizične osebe in štiri zoper poslovne subjekte.