Bo Karmen Vidmar še ravnateljica gimnazije?

Objavljeno: petek, 23. 4. 2021 ob 7:21 | Damijan Bogataj

Na dvajseti redni seji, ki je potekala sinoči preko aplikacije Zoom, so člani idrijskega občinskega sveta odločali tudi o kadrovskih zadevah, ki sodijo v njihovo pristojnost.

seja-23-4-2021.jpg

Izdajo mnenja k imenovanju novega ravnatelja ali ravnateljice na Osnovni šoli Črni Vrh in na Gimnaziji Jurija Vege Idrija sta obravnavala odbor za družbene dejavnosti in komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kot sta povedala Bojan Režun in Karin Peternel, so na zasedanjih komisij poslušali predstavitve kandidatov in kandidatk za razpisana prosta delovna mesta. Občinski svetniki so sledili predlogu obeh komisij in niso dali pozitivnega mnenja k imenovanju Benedikta Lična in Primoža Hvale Kamenščka za ravnatelja idrijske gimnazije. Potrdili pa so predlog obeh komisij in soglašali z imenovanjem dosedanje ravnateljice Karmen Vidmar na mesto ravnateljice tega izobraževalnega zavoda.

Idrijski svetniki so izdali sledeča mnenja:

 

GJV Idrija

  • Benedikt Ličen - negativno

  • Primož Hvala Kamenšček - negativno

  • Karmen Vidmar - pozitivno

 

OŠ Črni Vrh

  • Primož Hvala Kamenšček - pozitivno

  • Petra Vončina - pozitivno

  • Karmen Simonič Mervic - negativno

Dosedanja ravnateljica OŠ Črni Vrh Irena Kenk se na razpis ni prijavila, saj se bo upokojila

Pri glasovanju za ravnatelja Osnovne šole Črni Vrh pa so se občinski svetniki odločili drugače. Primožu Hvali Kamenščku so s 17 glasovi za in tremi proti izdali pozitivno mnenje. Pozitivno mnenje so s 15 glasovi za in brez glasu proti izdali tudi Petri Vončina, medtem ko z 18 glasovi za in enim proti niso dali podpore imenovanju Karmen Simonič Mervic na mesto ravnateljice Osnovne šole Črni Vrh. Dosedanja ravnateljica Irena Kenk se na razpis ni prijavila, saj se bo upokojila.

Ob izbiranju kandidatov za obe razpisani prosti delovni mesti občinski svet izda le mnenje. Odločanje o izbiri je v pristojnosti članov sveta zavoda.