Beno Fekonja s komunale med nogometaše

Objavljeno: petek, 21. 2. 2020 ob 10:36 / posodobljeno: petek, 21. 2. 2020 ob 11:12

Avtor: spletno uredništvo

Donedavni direktor idrijske komunale Beno Fekonja se je s 1. januarjem letos zaposlil kot poklicni predsednik Nogometnega kluba Triglav Kranj, kar pomeni, da bo za svoje delo v društvu prejemal tudi plačilo. Gre za prvi primer take zaposlitve v slovenskem nogometnem prostoru.

beno-fekonja-17-11-017.jpg

Kot poroča spletni portal Žurnal24, akti društva NK Triglav Kranj tovrstne zaposlitve ne predvidevajo, a je obenem tudi ne prepovedujejo. O zaposlitvi je odločal upravni odbor društva, ki ga vodi predsednik Beno Fekonja.
Mnenje o zadevi je podalo tudi Ministrstvo za notranje zadeve, ki ugotavlja, »da s strani članov društva izvoljeni zastopnik društva ne more biti zaposlen v društvu, saj je kot eden izmed članov pooblaščen za zastopanje društva na podlagi volje članov društva in ne na podlagi sklenitve pogodbe v delovnem razmerju«.

navednice-rdece.jpg

Glavna razloga, zakaj je upravni odbor sprejel sklep, s katerim je sprožil profesionalizacijo funkcije, sta razvoj in rast kluba. V zadnjih letih je klub tako zrasel, da je obvladovanje kluba na prostovoljni osnovi praktično nemogoče. Če hočemo slediti strategijam in razvoju kluba, potem se moramo stvari lotevati profesionalno.

Obstajajo tudi društva, ki so povsem prostovoljna, toda mi se pogovarjamo o nogometnem klubu. Gre za eno najbolj razvitih društvenih panog.

nk-kranj1.png

Povsem drugačno razlago procesa profesionalizacije funkcije pa je za Žurnal24 podal predsednik Beno Fekonja, ki poudarja, da noben zakon ne prepoveduje zaposlovanja v društvu, enako pa velja tudi za temeljni akt društva NK Kranj.

»Ločevati je treba med funkcijo predsednika, ki se voli tako, kot opredeljujeta statut in temeljni zakon o društvih, in funkcijo, ki je bodisi prostovoljna bodisi poklicna. Glavna razloga, zakaj je upravni odbor sprejel sklep, s katerim je sprožil profesionalizacijo funkcije, sta razvoj in rast kluba. V zadnjih letih je klub tako zrasel, da je obvladovanje kluba na prostovoljni osnovi praktično nemogoče. Če hočemo slediti strategijam in razvoju kluba, potem se moramo stvari lotevati profesionalno. Na podlagi tega je upravni odbor brez mojega glasovanja sprejel soglasni sklep o profesionalizaciji, za podpis pogodbe z menoj pa je pooblastil predsednika nadzornega odbora,« je pojasnil Beno Fekonja. Sam še priznava, da gre za neustaljeno prakso, a poudarja, da imajo številni klubi zato plačanega drugega visokega predstavnika.

nk-kranj-21-2-2020-1.jpg

»Ponekod imajo prostovoljnega predsednika, pa potem profesionalnega direktorja. To je zelo pogosto. Obstajajo tudi društva, ki so povsem prostovoljna, toda mi se pogovarjamo o nogometnem klubu. Gre za eno najbolj razvitih društvenih panog. Če želimo tekmovati, moramo biti po predpisih Nogometne zveze Slovenije (SZS) registrirani kot društvo. Tako kot se funkcije igralcev iz amaterskih preoblikujejo v profesionalne, enako velja tudi za zaposlene v društvu. Mi smo vse zadeve preverili. Pridobili smo tudi dve pravni mnenji, eno od odvetnika drugo pa od centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS). Oba ugotavljata, da aktivnost v nobenem primeru ni v neskladju z zakonodajo ali našimi internimi akti.«

Na krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij (CNVOS) na podlagi pravnega mnenja ugotavljajo, da z zaposlitvijo Bena Fekonje ni bilo kršeno nobeno določilo Zakona o društvih.
Beno Fekonja je bil do konca minulega koledarskega leta direktor javnega podjetja Komunala Idrija. Po izteku mandata se je prijavil na razpis, a ni bil izbran za nadaljevanje vodenja podjetja v prihodnjem mandatu. Nadzorniki so mu ponudili v. d. funkcijo direktorja do rednega imenovanja, kar pa je zavrnil.

navednice-rdece.jpg

Vse zadeve smo preverili. Pridobili smo tudi dve pravni mnenji, eno od odvetnika drugo pa od centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS). Oba ugotavljata, da aktivnost v nobenem primeru ni v neskladju z zakonodajo ali našimi internimi akti.