AKTUALNO

Banke nočejo sodelovati z občino

Objavljeno: sreda, 30. 6. 2021 ob 8:50 | Damijan Bogataj

Občina Idrija je doslej vsako leto preko razpisa izbirala banko, preko katere je občanom subvencionirala obrestno mero pri najetih stanovanjskih kreditih. Enak postopek izbiranja so ponovili tudi letos, a se nobena od pozvanih bank ni odločila za sodelovanje z Občino Idrija pri kreditiranju občanov. V luči teh in še drugih okoliščin je občinska služba pripravila predlog izboljšanega pravilnika, ki so ga občanski svetniki obravnavali na redni junijski seji.

Upravičenci do subvencije iz občinskega proračuna bodo po novem fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in ki na območju občine Idrija rešujejo stanovanjski problem. Izpolnjevati bodo morali v razpisu določene splošne pogoje ter posebne pogoje, kot so: da prijavitelj in njegov partner ter otroci niso lastniki primernega stanovanja, da še niso koristili subvencije Občine Idrija za reševanje stanovanjskega problema, da dosegajo dohodkovne cenzuse ter imajo ustrezno dokumentacijo glede na namen.

Subvencije za najete stanovanjske kredite bodo razpisali za dva sklopa: za mlade upravičence ter za ostale upravičence. Pod mlade upravičence se štejejo mladi do 34 let, ki so samski oziroma pari brez otrok ter mlade družine, ki imajo vsaj enega otroka in starši niso starejši od 34 let. Med ostale upravičence spadajo vsi ostali.

Kot je na zasedanju občinskega sveta napovedala Karmen Makuc iz občinske uprave, bo občina letos razpis objavila v mesecu juliju in tako vsem zainteresiranim omogočila koriščenje sredstev še do konca tega koledarskega leta. V tem razpisu bo na voljo 30.000 evrov. Občinski svetniki so popravljeni pravilnik sprejeli brez razprave.