Ambulanta za Covid-19 ostaja

Objavljeno: četrtek, 26. 3. 2020 ob 8:34 / petek, 27. 3. 2020 ob 7:49

Ministrstvo za zdravje je v zadnjih navodilih zdravstvenim zavodom naročilo, naj se nekatere ambulante za Covid-19 zaprejo. V Idriji ambulanta ostaja.

Avtor: Damijan Bogataj

zd---24-3-020.jpg

Kot so potrdili na Občinskem štabu Civilne zaščite, v Zdravstvenem domu Idrija še naprej delujeta vstopna točka in ambulanta za Covid-19, ki so ju odprli v četrtek, 19. marca. Kljub novim navodilom Ministrstva za zdravje, naj se število vstopnih točk zaradi logističnih težav pri dobavi zaščitnih sredstev vrne na prvotnih 16, v Idriji tega navodila ne upoštevajo. Kot je povedala direktorica Zdravstvenega doma Marija Magajne, je »ambulanta nujno potrebna predvsem zaradi ustanov, kot so domovi za starejše in psihiatrična bolnišnica, saj se morajo zaposleni v zdravstvu in oskrbovanci pogosteje testirati na okužbo s koronavirusom kot druge skupine prebivalstva. Tudi za vse ostale občane je lažje, če se jim na odvzem brisa ni treba voziti v bolj oddaljene kraje«.

V ZD Idrija v povprečju odvzamejo deset brisov na dan, doslej je bil le eden pozitiven. Veliko svetujejo tudi po telefonu, skupno so opravili že več kot 200 tovrstnih svetovanj.

Šotor pred Centrom za krepitev zdravja je namenjen predvsem sprejemu bolnikov z blagimi bolezenskimi simptomi, da jim ni treba vstopati v ambulantne prostore.

Maja Filipič, poslovna sekretarka Zdravstvenega doma Idrija, je sporočila, da »ZD Idrija sledi priporočilom vodje Enote za konziliarno in konzultantsko službo pri KC Ljubljana, ki so jih v petek, 20. marca, posredovali vodjem regijskih vstopnih ambulant za COVID-19, v katerih navajajo, da se ’če so na področju, za katerega ste pooblaščeni, že ambulante, ki so za delo pripravljene, naj z delom nadaljujejo’. Mednje sodi tudi ZD Idrija.«

Za vse občane sta odprti posebni telefonski številki za psihološko pomoč, 05 37 34 246 in 051 399 777, ki delujeta v okviru Centra za krepitev zdravja. Klicatelji so bili v prvih dneh zaskrbljeni zaradi možnosti okužbe in morebitnega obsojanja okolice, če bi bili okuženi. Stisko jim povzročajo tudi negotova prihodnost, možnost izgube službe in dohodka ter konflikti v družini, kot posledica spremenjene bivanjske situacije. Predvsem starejši pokličejo tudi zaradi osamljenosti. Psihologinji ljudem svetujeta, naj razmišljajo o sedanjosti, naj razmišljajo o stvareh, ki jih lahko nadzirajo, ter naj se spomnijo na zagate, ki so jih sami v preteklosti že uspešno premagali.