57 okuženih v Črnem Vrhu nad Idrijo

Objavljeno: 10. 11. 2020 ob 14:32 | Ervin Čurlič

Alenka Gantar, direktorica Doma starejših Bor Črni vrh nad Idrijo, ki deluje v okviru Socialno varstvenega zavoda Vitadom

vitadom-29-4-2020-2.jpg

Število okuženih v vašem domu se kar povečuje.

Vaša navedba drži. Danes, v torek, 10. novembra, je v našem domu potrjenih 39 okužb pri stanovalcih in 18 okužb pri zaposlenih, čakamo pa še rezultate testiranja od nedelje in ponedeljka. Trenutno imamo dovolj kadra, saj smo ta teden zaposlili sedem novih sodelavk, ki se še uvajajo v delo.

 

So okuženi zaposleni na delovnem mestu ali so doma?

Okuženi zaposleni delajo v rdeči coni in zato v organizacijskem smislu zmoremo. Če pa se bodo pri zaposlenih pojavili simptomi, ki bi otežili njihovo sodelovanje v delovnem procesu, potem pa ne vem, kako bomo z organizacijo dela v zavodu.

 

Imate rdečo cono na eni ali dveh lokacijah?

Sprva smo organizirali rdečo cono v centru šolskih in obšolskih dejavnosti na Medvedjem Brdu, kamor smo preselili prve obolele. Kasneje smo drugo rdečo cono oblikovali znotraj našega doma tako, da smo izpraznili celo nadstropje in tam uredili območje za okužene.

 

Kako sodelujete s Civilno zaščito in zdravstvenim domom?

Sodelovanje je zelo aktivno. S pomočjo reševalnih vozil idrijskega zdravstvenega doma smo stanovalce vozili iz našega doma v Dom Medved, Civilna zaščita pa nam je pomagala pri tehničnem urejanju in selitvi postelj ter nujne medicinske opreme.

Je zdravstveno stanje okuženih stabilno?

Nekateri stanovalci imajo občasno rahlo povišano temperaturo, nekateri kašljajo, nekateri pa so povsem brez simptomov. Tako je stanje ta trenutek, a zavedati se moramo, da se lahko razmere zelo hitro spremenijo. To vidimo tudi v drugih domovih za upokojence. Od naših stanovalcev nihče ni življenjsko ogrožen in nihče ni v bolnišnici.

 

Kako stanovalci preživljajo to obdobje epidemije?

Za nikogar ni prav lahko. Posebej starejši zelo pogrešajo druženje in žive socialne stiske. Stanovalci se lahko družijo samo v majhnih skupinah sostanovalcev iz iste sobe. Nobeno večje druženje ne pride v poštev, saj se res bojimo nekontroliranega širjenja virusa. Kljub vsemu pa jim nosimo revije, knjige pa tudi družabne igre. Zelo pospešujemo izmenjavo mnenj preko telefonov tudi znotraj doma in s tem vsaj nekoliko blažimo pomanjkanje skupinskih oblik druženja.

 

Obiski pa niso dovoljeni.

Obiske smo ukinili že pred mesecem dni, saj se res bojimo, da bi se virus širil tudi preko obiskovalcev.